Pełna oferta DAA


TERMINY ZAJĘĆ :


Dziecięca Akademia Artystyczna

Grupa II – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 10 – 12 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska, asystent pedagogiczny: mgr Ewa Małolepsza)

SOBOTA: godz. 9.15 – 11.45

RAMOWY PROGRAM  na rok szkolny 2017/2018

 • W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:

  • doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
   zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, projektowania, zajęcia twórcze usprawniające manualnie, mające na celu wszechstronny rozwój;
   małe formy rzeźbiarskie, projekty przestrzenne – zajęcia stacjonarne;
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  •  12.30 – 13.30 – 1 godzina zegarowa raz w miesiącu PO zajęciach stacjonarnych
  • zapraszamy do Muzeum Rodziców GRATIS!

Grupa I – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 6 – 9 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska, asystent pedagogiczny: mgr Ewa Małolepsza)

SOBOTA: godz. 12.00 – 13.30

RAMOWY PROGRAM  na rok szkolny 2017/2018

 • W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:

  • doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
   zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, projektowania, zajęcia twórcze usprawniające manualnie, mające na celu wszechstronny rozwój;
   małe formy rzeźbiarskie, projekty przestrzenne – zajęcia stacjonarne;
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  • 10.30 – 11.15 – 1 godzina lekcyjna raz w miesiącu PRZED zajęciami stacjonarnymi
  • zapraszamy do Muzeum Rodziców GRATIS!

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa II:
Wyjście z Kartonovni o godzinie 12.00. Przewóz uczniów pod opieką przedstawiciela 
Akademii do Muzeum. Rozpoczęcie lekcji – godz.12.30. Zakończenie o godz. 13.30 (1 godzina zegarowa). Odbiór rodziców z Muzeum – własny.

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa I:
Zbiórka w Muzeum o godzinie 10.30. Zakończenie: ok. godziny 11.15 (1 godzina lekcyjna) – 45 minut czasu na dojazd na Hożą we własnym zakresie.

Prosimy o punktualność, gdyż osoby spóźnione mogą mieć problemy z dołączeniem do grupy!

Zbiórka Uczestników w holu głównym Muzeum Narodowego po uprzednim INDYWIDUALNYM skorzystaniu z szatni. UWAGA, NIE BĘDZIEMY korzystać z szatni GRUPOWO!!!!

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w lekcjach muzealnych Rodziców GRATIS !

Lekcje muzealne rozpoczynamy od października.

Terminy kolejnych spotkań będziemy umieszczać z wyprzedzeniem w zakładce AKTUALNOŚCI oraz podczas zajęć.

Prowadzenie lekcji muzealnych: historyk sztuki mgr Bożena Pysiewicz 

Relacja fotograficzna z zeszłorocznych zajęć w Muzeum Narodowym:
                         
   
   
   
   
   
      
   
   
      
      
      

Akademia zastrzega sobie możliwość zmian w proporcjach czasowych zadań oraz  godzin zajęć poszczególnych grup.