Kadra

Opiekę merytoryczną w Młodzieżowej Akademii Artystycznej sprawuje artysta plastyk, dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, realizując swój program autorski.  Konrad Wieniawa-Narkiewicz ma bardzo bogaty dorobek zawodowy.

Asystent: Aleksandra Murawska

Doświadczenie dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza

 • Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Leszka Rózgi i Juliusza Narzyńskiego;
 • Wykształcenie pedagogiczne zdobyte na ASP w Poznaniu;
 • Wystawy indywidualne, m.in. w Wiedniu, Pradze Czeskiej, Warszawie, Łodzi;
 • Laureat konkursów: 1999 r. – wyróżnienie w konkursie „Warszawa wraca na płótna mistrzów”, 2003 r. – pierwsza nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie pt.: „Łódź – Ziemia Obiecana – Dziedzictwo Czterech Kultur”;
 • dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest wieloletnim wykładowcą szkół plastycznych m.in. nauczyciel projektowania w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
 •  Jest wieloletnim nauczycielem malarstwa, rysunku i rzeźby w Młodzieżowej Akademii Artystycznej;
 • Uprawia malarstwo, grafikę i rzeźbę
 • Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”

 


Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia z historii sztuki w Młodzieżowej Akademii Artystycznej poprowadzi mgr MACIEJ MARCINIAK

 • doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Archeologii;
 • Studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Archeologii;
 • absolwent XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Klasa ogólna o profilu plastycznym;
 • wieloletni współpracownik Działu Edukacyjnego Muzeum Narodowego w Warszawie – jako edukator od 2004 roku do chwili obecnej i jako pracownik od 2015 do chwili obecnej;
 • duże doświadczenie w prowadzeniu lekcji muzealnych, animowani zajęć i warsztatów dla grup dzieci i młodzieży a także dorosłych i seniorów.


Lekcje muzealne od lat współpracujący z Akademią Artystyczną prowadzi mgr JAN PRZYPKOWSKI, historyk sztuki.

 • współpracujący z Muzeum Narodowym w Warszawie
 • obecnie kieruje działem zbiorów fotografii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.