Regulamin

W ramach działalności Akademii Artystycznej istnieje podział na Dziecięcą Akademię ArtystycznąMłodzieżową Akademię Artystyczną,
Malarnię Paryską i Malarnię Terapeutyczną.

Młodzieżowa Akademia Artystyczna składa się z jednej grupy wiekowej 13, 14 i 15 lat ( VII klasa S.P., II klasa Gimnazjum, III klasa Gimnazjum)

REGULAMIN
Młodzieżowej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

3. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac uczniów oraz ich danych osobowych na stronie internetowej Akademii Artystycznej lub na Facebooku. Zapraszamy rodziców i uczniów do czynnego odwiedzania, lajkowania i udostępniania naszego profilu, gdzie są publikowane najlepsze prace uczniów.

4. Zachęcamy rodziców i uczniów do przesyłania swoich opinii na temat działalności MAA na nasz adresy e-mail: akademiartystyczna@gmail.com lub b.m.wojciechowska@wp.pl bądź za pośrednictwem Facebook’a, w celu umieszczenia tych opinii na naszej stronie www.

5. Rodzice zobowiązani są do systematycznego odwiedzania naszej strony www.akademia-artystyczna.pl;
W zakładce AKTUALNOŚCI podajemy ważne komunikaty związane z działalnością Akademii.

6. Tematy zadań wykonywanych podczas zajęć są przesyłane na adresy e-meilowe Rodziców raz w miesiącu.

7. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, nabór nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej.

8. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA w Warszawie przy ul. Hożej 51, wejście E, II piętro, gdzie odbywają się zajęcia stacjonarne. Informacje o zmianie miejsca zajęć (np. lekcje plenerowe) będą umieszczane w piątki na naszej stronie internetowej, w zakładce AKTUALNOŚCI.

9. Czas zajęć Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest powiększony o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego lub w terenie. Natomiast stacjonarne zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą sobotę. Na lekcje muzealne zapraszamy również Rodziców gratis.

10. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowych zajęć w innym terminie niż wynika to z terminarza zajęć.

11. Wszystkie prace uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

12. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

13. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

14. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac, – oprócz wernisaży – uczniowie jak i rodzice winni wyrazić na to zgodę.

15. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować jako swoiste „święto” ucznia, porównywalne do prezentacji koncertów w edukacji muzycznej.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w Młodzieżowej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

17. Ze strony Młodzieżowej Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji wykładowcy, zapewniamy zastępstwo.

18. Zajęcia stacjonarne objęte w harmonogramie nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych.

19. W przypadku zapotrzebowania wśród uczniów MAA i ich rodziców na zajęcia podczas ferii, zostaną one zorganizowane dodatkowo jako stacjonarne lub półplenerowe.

20. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Młodzieżowej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

21. Absencja na zajęciach stacjonarnych oraz na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.
Zajęcia, za które wymagana jest opłata JEDYNIE w przypadku uczestnictwa Ucznia to następujące soboty: 12 listopada 2017 r. – niedziela po Święcie Niepodległości, 7 stycznia 2018 r. – niedziela po Święcie Trzech Króli oraz 2 czerwca 2018 r. – po Święcie Bożego Ciała

22. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne oraz jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

23. Z uwagi że KARTONOVNIA jest ogromną; ponad 120-metrową powierzchnią, prosimy o ciepłe okrycia bez względu na pogodę i porę roku.

24. Ostatnie zajęcia w Akademii  Artystycznej odbywają się w sobotę po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej; w roku szkolnym 2017/18 przypadają na dzień 23 czerwca 2018 r.

25. Wernisaż wystawy wybranych prac wykonanych podczas aktualnego roku szkolnego przez Uczniów  Młodziezowej Akademii Artystycznej odbywa się w niedzielę przed zakończeniem roku szkolnego; w roku szkolnym 2017/18 przypada na dzień 17 czerwca 2018 r.

26. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

27. Płatność przyjmowana jest gotówką lub na konto bankowe. Numer podany jest w zakładce KONTAKT. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

29. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Młodzieżowej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 290,-PLN

Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest 
jednorazowa i obowiązuje tylko wyłącznie nowych uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

  • koszt jednego sobotniego spotkania grupy MAA
    115,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*);
    125,- PLN (dla nowych uczniów*) – zajęcia z historii sztuki i praktyczne
  • koszt jednego sobotniego spotkania w miesiącu grupy MAA (lekcja muzealna w Muzeum Narodowym lub innym muzeum lub miejscu z historykiem sztuki – 1 godzina zegarowa) – 25,- PLN

* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację kolejny rok szkolny

** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii pierwszy rok szkolny

 

REGULAMIN Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.