Akademia Artystyczna dla dzieci

Edukacja plastyczna dla dzieci w wieku 6 – 12 lat w dwóch grupach wiekowych


“Celem Akademii Artystycznej dla Dzieci jest zapoznanie dziecka z różnymi dziedzinami, technikami
i środkami plastycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie
i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych. Akademia realizuje wychowanie dziecka poprzez sztukę, która wzbogaca równocześnie uzupełniając proces edukacyjny o walory zazwyczaj nie dostrzegane przez tradycyjną pedagogikę nastawioną na funkcjonowanie intelektu.”

Cytat: Statut Akademii ArtystycznejHarmonogram zajęć

w roku szkolnym 2023/2024


Grupa II
(1 – III klasa S.P.)
7 – 9 lat

prowadzący: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 12.45 – 14.15

Grupa III
(IV – VI klasa S.P.) 
10 – 12 lat

prowadzący: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 10.00 – 12.30

powrót do spisu


Płatności

Cena obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,-pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia
na listę uczniów Akademii Artystycznej.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez dziecko edukacji.

Grupa II
koszt jednego sobotniego spotkania 
80,-pln – dla nowych uczniów*
75,-pln – dla kontynuujących naukę uczniów**

Grupa III
koszt jednego sobotniego spotkania
110,-pln – dla nowych uczniów*
105,-pln – dla kontynuujących naukę uczniów**


* – uczniami “nowymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym
** – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym


Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” do 10-go każdego miesiąca i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu:
https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/

powrót do spisu


Opłaty obowiązujące w lutym 2024
w poszczególnych grupach

3, 10, 17, 24 lutego 2024 r.


NOWI UCZNIOWIE – jednorazowe wpisowe w wysokości 290,-pln

Grupa II
Dziecięcej Akademii Artystycznej


nowi uczniowie:
80,-pln x 4 spotkania
320,-pln
uczniowie kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym:
75,-pln x 4 spotkania
300,-pln

UWAGA!
opłata za zajęcia 13 stycznia WYJĄTKOWO obowiązuje osoby, które skorzystają tego dnia z zajęć.


Grupa III
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
110,-pln x  4 spotkania
440,-pln
uczniowie kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym:
105,-pln x 4 spotkania
420,- pln

UWAGA!
opłata za zajęcia 13 stycznia WYJĄTKOWO obowiązuje osoby, które skorzystają tego dnia z zajęć.


opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką
na podstawie KP lub faktury

powrót do spisu


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

nazwisko ucznia
imię ucznia
grupa, do której uczęszcza (II lub III)
oraz za jaki miesiąc opiewa opłata


powrót do spisu


W ramach opłat uczeń Akademii Artystycznej dla dzieci otrzymuje:

  • profesjonalną edukację plastyczną na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
  • komplet materiałów do realizacji programów instruktorów;
  • wszystkie lekcje muzealne (wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
  • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
  • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

powrót do spisu


Oferta dodatkowo płatna:

  • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
  • ekwipunek ucznia;
  • lekcje plenerowe;
  • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
  • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne

powrót do spisu


Lekcje muzealne

Uzupełniającym elementem edukacji w Akademii Artystycznej dla dzieci, oprócz zajęć stacjonarnych są lekcje muzealne skierowane do naszych uczniów z grupy III w wieku 10 – 12 lat.
Zajęcia te proszę traktować OBOWIĄKOWO.

Raz w miesiącu – PO zajęciach w Pracowni na Walecznych o godzinie 13.15 – spotykamy się w Muzeum Narodowym lub innych Muzeach na godzinny spacer po Galeriach. Dzieci mają możliwość zobaczyć z bliska jednocześnie podziwiając wspaniałe dzieła sztuki znajdujące się w Muzeum. Lekcje te przybliżają zagadnienia z historii sztuki i architektury. Zajęcia są uzupełnieniem edukacji plastycznej, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Rozwijają twórcze, samodzielne myślenie, pobudzają wyobraźnię i kształtują kreatywne postawy.

prowadzenie
historyk sztuki Monika Przypkowska


Lekcje te są w cenie stałych opłat miesięcznych. Zapraszamy do udziału w nich Rodziców oraz rodzeństwo. Ich udział w zajęciach – gratis.


Termin spotkań z odpowiednim wyprzedzeniem jest umieszczany na stronie:
https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/


powrót do spisu

Galeria przykładowych prac uczniów