Program nauczania dzieci


Cel kształcenia

 • doskonalenie umiejętności plastycznych;
 • pobudzenie świadomości estetycznej, wyobraźni i twórczej ekspresji;
 • wpływanie na rozwój kreatywności i swobody wypowiedzi artystycznej poprzez nieskrępowaną ekspresję plastyczną;
 • zyskanie zdolności kreatywnego myślenia;
 • pogłębianie sprawności manualnej, wyrabianie cierpliwości i koncentracji;
 • zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z twórczej pracy oraz  poprawienie pewności siebie i wiary we własne możliwości;
 • zwiększanie poczucia własnej wartości;
 • przekazanie wiedzy na temat sztuk plastycznych z elementami historii sztuki;
 • nauka kultury osobistej

Treść kształcenia

 • środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast;
 • komponowanie na płaszczyźnie: proporcja, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem;
 • ukazanie przestrzeni: różne sposoby przedstawienia perspektywy oraz głębi;
 • zadania plastyczne mające na celu naukę wnikliwej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości oraz w oparciu o wyobraźnię.

Sposoby uzyskania celu kształcenia

 • informacja na temat zadania;
 • omówienie techniki;
 • samodzielna praca twórcza ucznia, przy częstej korekcie indywidualnej i zbiorowej;
 • przekazywanie informacji poprzez notowanie ważnych zagadnień w zeszycie
 •  kontynuacja cyklu „Mistrzowie w oczach dziecka”, poświęconemu dziełom wielkich malarzy; (zapoznanie uczniów z ich twórczością i zapamiętanie jej poprzez naukę kopiowania);
 • relacja “nauczyciel-rodzic
  poprzez pisemny opis lekcji:
  temat pracy, cel zadania, technika, materiały plastyczne wykorzystane do realizacji tematu itp. przesyłany bezpośrednio na adresy e-mailowe rodziców.

Stosowane techniki

 • rysunek: ołówek, węgiel, sepia, sangwina, biała pastel, cienkopis i flamaster;
 • malarstwo: techniki wodne: tempera, akwarela, akryl; technika olejna (przede wszystkim na plenerach); pastel (olejna, sucha i woskowa); ołówek kredkowy;
 • kolaż i techniki mieszane, wyklejanka;
 • rzeźba: glina, modelina
 • i inne

tematy wiodące

martwa natura, detal, pejzaż, zadania z wyobraźni, reprodukcja


Obowiązkowy ekwipunek ucznia

Lekcje stacjonarne w ciągu roku szkolnego

 • sztywna i gładka teczka formatu A3 – do przechowywania i transportu prac;
 • paczka nawilżających chusteczek;
 • ubiór dostosowany do swobodnej pracy plastycznej
 • ubiór dostosowany do warunków lokalowych (ponad 120-metrowa powierzchnia wymaga cieplejszego ubioru bez względu na porę roku)

Lekcje plenerowe

 • sztywna i gładka teczka formatu A3;
 • składane krzesełko typu “wędkarskiego”;
 • duża paczka nawilżających chusteczek;
 • fotograficzny aparat cyfrowy (ew. aparat w telefonie komórkowym);
 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych (w dni mocno nasłonecznione – obowiązkowe nakrycie głowy);
 • środki owadobójcze (na meszki, komary etc.)

Od 1997 r.  Akademia Artystyczna działa pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia i Pedagogów Animatorów KLANZA