Akademia Artystyczna dla młodzieży

Kurs przygotowujący do zdania egzaminów do liceum plastycznego i innych średnich szkół artystycznych
adresowany do młodzieży w wieku 13 – 14 lat (VII i VIII klasa), prowadzony w Warszawie.


harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2022/2023


Grupa A
(VII i VIII klasa S.P.)

prowadzący:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, mgr Paweł Dobrowolski – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki
Aleksandra Murawska – asystent

SOBOTA
godz. 9.00 – 10.00 historia sztuki ON-LINE
godz. 14.45 – 17.15 zajęcia praktyczne w Pracowni na Walecznych 2

Grupa B
(VII i VIII klasa S.P.)

prowadzący:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, mgr Paweł Dobrowolski – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki
Aleksandra Murawska – asystent

SOBOTA
godz. 9.00 – 10.00 historia sztuki ON-LINE
godz. 17.30 – 20.00 zajęcia praktyczne w Pracowni na Walecznych 2

W przypadku zmniejszenia ilości uczniów, ponownie będziemy pracować w jednej Grupie,
co spowoduje zmianę godzin pracy.


Czekamy na zgłoszenia przez przesłanie wypełnionego Formularza:
https://akademia-artystyczna.pl/zapisy

powrót do spisu


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023


Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego kandydata na listę uczniów Akademii Artystycznej na kurs przygotowawczy do średnich szkół plastycznych.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.


Koszt jednego sobotniego spotkania 

140,-
 pln – dla nowych uczniów*
135,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**


* – uczniami “nowymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym
** – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym


Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” do 10-go każdego miesiąca i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu:
https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/

powrót do spisu


Opłaty obowiązujące w czerwcu 2023

3, 17 czerwca 2023


Grupa A i B
Akademii Artystycznej dla młodzieży

nowi uczniowie:
140,- pln x 2 spotkania
280,-pln


kontynuujący naukę uczniowie:
135,- pln x 2 spotkania
270,- pln


Opłata naliczana jest od momentu rozpoczęcia edukacji.

powrót do spisu


opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką
na podstawie KP lub faktury


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

 • nazwisko ucznia
 • imię ucznia
 • grupa
 • za jaki miesiąc opiewa opłata

powrót do spisu


W ramach opłat uczeń Akademii Artystycznej dla młodzieży otrzymuje

 • wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela
 • wszystkie materiały do realizacji programów instruktorów
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów
 • wszelkie spotkania autorskie ze znanymi artystami

powrót do spisu


Oferta dodatkowo płatna

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne
 • ekwipunek ucznia
 • lekcje plenerowe
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne

powrót do spisu


Lekcje muzealne w Warszawie

prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski, historyk sztuki Monika Przypkowska


miejsce i terminy spotkań


Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3
Zamek Królewski
Pl. Zamkowy


Grupa A
Akademii Artystycznej dla młodzieży
(VII i VIII klasa S.P.) 

raz w miesiącu PRZED zajęciami w Pracowni Akademii Artystycznej na Walecznych 2
godz. 13.15 – 14.15


https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/


cel lekcji muzealnych


uzupełnienie wiedzy z historii sztuki zdobytej na wykładach p. M. Marciniaka
*

zapoznanie się ze sztuką od czasów najdawniejszych po współczesność;
*
bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
*
poznanie podstawowej terminologii i wybranych zagadnień;
*
poznanie artystów i ich dzieł na przykładzie zbiorów muzealnych znajdujących się w stałych galeriach Muzeum;
*
obecność na znaczących wydarzeniach ekspozycyjnych we wszystkich muzeach


ramowy program lekcji muzealnych


PAŹDZIERNIK

starożytność

o stylu antycznym
Muzeum Narodowe
*

LISTOPAD

średniowiecze

o stylu romańskim i gotyckim, formy i funkcje dzieł w średniowieczu
Muzeum Narodowe
*

GRUDZIEŃ

gotyk i renesans

oblicza portretu, symbolika martwych natur i scen rodzajowych
Muzeum Narodowe
*

STYCZEŃ/LUTY

u progu klasycyzmu

sztuka czasów Stanisława Augusta
i akademickie doktryny, hierarchie, zasady
Muzeum Narodowe
*

MARZEC

sztuka XVIII wieku

zwiedzanie kościołów warszawskich na Trakcie Królewskim
*

KWIECIEŃ

sztuka XIX wieku

polscy malarze historyczni, różnorodne oblicza sztuki Młodej Polski
Muzeum Narodowe
*

MAJ

sztuka XX i XXI wieku 

sztuka kontrastów
Muzeum Narodowe


Lekcje odbywają się od października do maja z wyłączeniem miesiąca, w którym przypadają ferie zimowe.


sposoby uzyskania celu kształcenia


omówienie historycznego tła
*
informacja o cechach stylowych charakterystycznych
dla architektury, malarstwa, grafiki i rzeźby danego okresu
*
wszyscy uczestnicy spotkań muzealnych biorą aktywny udział w zajęciach


Akademia Artystyczna oraz Dział Edukacyjny Muzeum Narodowego zastrzega sobie możliwość zmiany tematu poszczególnych lekcji muzealnych.


fotorelacja


powrót do spisu


Lekcja muzealna w Krakowie


Jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie
stanowi podsumowanie i uszeregowanie wiedzy zdobytej w ciągu roku szkolnego z historii sztuki.
Wyjazd ten odbywa się pod koniec roku szkolnego przed egzaminami wstępnymi do szkół artystycznych i realizowany jest
w Wielki Czwartek
(w pierwszy dzień ferii wielkanocnych)

Oferta adresowana jest do wszystkich zainteresowanych oraz chętnych.
Dla uczniów zdających egzaminy, krakowska lekcja jest obowiązkowa.


prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski
oraz
kadra opiekuńczo-wychowawczagodz. 6:30
zbiórka na Dworcu Centralnym

w centrum Hollu Głównego
przejazd pociągiem Warszawa – Kraków
Warszawa Centralna – 6:46
pendolino (EIP 1302)
*

ramowy program wycieczki
Plac Matejki z pomnikiem Grunwaldzkim
*
Barbakan i Brama Floriańska
*
przejście ul. Floriańską do Rynku Głównego
*
Rynek Główny: Kościół Mariacki i Sukiennice
*
Spacer wzdłuż ulicy Grodzkiej:
kościoły Dominikanów, Franciszkanów, św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja
*
obiad 
*
Wawel i wnętrze Katedry Wawelskiej
*
Kazimierz:
kościoły Bożego Ciała, św. Katarzyny i Małgorzaty, kościół Na Skałce
*
Stare Miasto:
dziedziniec Collegium Maius, kolegiata św. Anny
*
czas wolny około godziny
*
ul. Pijarska:
kościół Przemienienia Pańskiego
*
Teatr im J. Słowackiego
*
Powrót
przejazd pociągiem Kraków – Warszawa
Warszawa Centralna – 21.39

Pendolino EIP3102
*
do godz. 21.45 odbiór uczestników na Dworcu Centralnym

UWAGA!

Obowiązkowe zgłoszenie odbioru uczestnika p. Oli


OBOWIĄZKOWO
legitymacja szkolna
uprawniająca ulgowy przejazd PKP
*
telefon komórkowy z aparatem fotograficznym i słuchawkami
*
oraz
ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
*
suchy prowiant – drugie śniadanie, kolacja, napoje
*
drobne pieniądze
(WC, pamiątki itp.)


Lekcja muzealna w Krakowie jest dodatkowo płatna.


koszt przejazdu PKP relacji Warszawa-Kraków-Warszawa
*
opłata kadry
*
obiad
*
ubezpieczenie uczestników
*
bilety wejścia do muzeów, komunikacji miejskiej itp.


powrót do spisu


Galeria przykładowych prac uczniów