Akademia dla przedszkolaków


Akademia dla przedszkolaków - zdjecie wesolej dziewczynki

“Celem Akademii Artystycznej dla Dzieci skierowanym do najmłodszych jest zapoznanie dziecka KOMPLEKSOWO z różnymi dziedzinami artystycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych. Akademia realizuje wychowanie dziecka poprzez sztukę, która wzbogaca, równocześnie uzupełniając proces edukacyjny o walory zazwyczaj nie dostrzegane przez tradycyjną pedagogikę nastawioną na funkcjonowanie intelektu.”

Cytat: Statut Akademii Artystycznej


Warunkiem rozpoczęcia pracy Grupy jest zgłoszenie co najmniej 10 dzieci przedszkolnych.
Do chwili zgłoszenia się tej ilości osób, zapraszamy dzieci jedynie na zajęcia plastyczne do Grupy II w soboty na godz. 12.45


Czekamy na zgłoszenia przez przesłanie wypełnionego Formularza:
https://akademia-artystyczna.pl/zapisy/


Grupa I
(5 – 6 lat)

prowadzący:

Anna Maria Komorowska
zajęcia umuzykalniająco-teatralne

PONIEDZIAŁEK godz. 17.00 – 18.00
(potwierdzenie dnia i godziny – na początku września br.)

Anna Kossakowska
zajęcia plastyczne

CZWARTEK godz. 17.00 – 18.00
(potwierdzenie dnia i godziny – na początku września br.)


Płatności

Cena obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 150,-pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia
na listę uczniów Akademii Artystycznej.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez dziecko edukacji.

Grupa I

koszt jednego spotkania (jednej godziny)
45,-pln 

Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu:
https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/

opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


Obowiązujące opłaty we wrześniu 2023
9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 września 2023 r
.

7 spotkań
150,-pln jednorazowe wpisowe – dla nowych uczniów
+
45,-pln x 7 godzin = 315,-pln


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

nazwisko dziecka
imię dziecka
grupa I
oraz za jaki miesiąc opiewa opłata

Nieprzekraczalny termin uiszczania należności – do 10 dnia każdego miesiąca.