Akademia Artystyczna dla dorosłych

Kurs przygotowujący do egzaminów na ASP i inne uczelnie artystyczne

To jednostka w systemie Akademii Artystycznej, oferująca szeroki wachlarz usług artystycznych dla młodzieży szkół średnich i dorosłych.
Są to zajęcia przygotowujące na ASP (wszystkie wydziały) i inne uczelnie artystyczne.
Skupiamy ludzi, kreatywnych, których łączy zamiłowanie do sztuki i chęć wszechstronnego rozwoju artystycznego.


Harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2021/2022

Grupa dla dorosłych
(uczniowie szkół średnich i starsi)

prowadzący:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki


WTOREK i CZWARTEK
godz. 17.00 – 20.00 rysunek/malarstwo

PIĄTEK
godz. 17.00 – 18.00 historia sztuki


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022


Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia
na listę korzystających z zajęć w Akademii Artystyczne dla dorosłych.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.

koszt za miesiąc:

600,- pln za zajęcia dwa razy w tygodniu
700,- pln za zajęcia trzy razy w tygodniu (z historią sztuki)


Numer konta

Malarnia Paryska

46 1940 1076 3096 5283 0000 0000


Galeria prac Dorosłych


dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz

tel.: +48 608 064 828

e-mail: k.wieniawa-narkiewicz@wp.pl

CV Konrada Wieniawy-Narkiewicza


Przykłady dorobku artystycznego
dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza