Akademia Artystyczna dla dzieci

Edukacja plastyczna dla dzieci w wieku 6 – 12 lat w dwóch grupach wiekowych


“Celem Akademii Artystycznej jest zapoznanie dziecka i młodego człowieka z różnymi dziedzinami, technikami i środkami plastycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych. Akademia realizuje wychowanie dziecka poprzez sztukę, która wzbogaca równocześnie uzupełniając proces edukacyjny o walory zazwyczaj nie dostrzegane przez tradycyjną pedagogikę nastawioną na funkcjonowanie intelektu.”

Cytat: Statut Akademii Artystycznej


Spis treści

Harmonogram zajęć

Ceny obowiązujące w danym roku szkolnym

Ceny obowiązujące w danym miesiącu

Warunki płatności

Numer konta, na który należy dokonywać opłat oraz obowiązujący sposób opisania przelewu

Oferta w ramach opłat za zajęcia

Oferta za dodatkową opłatę

Przykładowe prace

Obowiązkowe lekcje muzealne

Regulamin Dziecięcej Akademii Artystycznej

Program nauczania dzieci

Opinie uczniów i rodziców


Harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2021/2022


Grupa I
(1 – III klasa S.P.)
7 – 9 lat

prowadzący: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 9.00 – 10.30

Grupa II
(IV – VI klasa S.P.) 
10 – 12 lat

prowadzący: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 11.00 – 13.30

powrót do spisu


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia
na listę uczniów Akademii Artystycznej.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.

Grupa I

koszt jednego sobotniego spotkania 
75,- pln – dla nowych uczniów*
70,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**

Grupa II

koszt jednego sobotniego spotkania
100,- pln – dla nowych uczniów*
95,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**


* – uczniami “nowymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym
** – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym


Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu

powrót do spisu


Opłaty obowiązujące w maju 2022
w poszczególnych grupach

7, 14, 21, 28 maja 2022


Grupa I
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
75,- pln x 4 spotkania
300,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
70,- pln x 4 spotkania
280,- pln

Grupa II
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
100,- pln x  4 spotkania
400,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
95,- pln x 4 spotkania
380,- pln


W przypadku opłaty za cztery styczniowe zajęcia w/g rocznego harmonogramu, proszę nadpłatę za jedne zajęcia odliczyć przy opłacie lutowej.


opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury

powrót do spisu


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

nazwisko ucznia
imię ucznia
grupa, do której uczęszcza (I lub II)
oraz za jaki miesiąc opiewa opłata


Nieprzekraczalny termin uiszczania należności do 10 dnia każdego miesiąca.

powrót do spisu


W ramach opłat uczeń Akademii Artystycznej dla dzieci otrzymuje

  • profesjonalną edukację plastyczną na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
  • komplet materiałów do realizacji programów instruktorów;
  • wszystkie lekcje muzealne (wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
  • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
  • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

powrót do spisu


Oferta dodatkowo płatna

  • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
  • ekwipunek ucznia;
  • lekcje plenerowe;
  • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
  • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne

powrót do spisu


Galeria przykładowych prac uczniów

powrót do spisu

Lekcje muzealne

Uzupełniającym elementem edukacji w Akademii Artystycznej dla dzieci, oprócz zajęć stacjonarnych są lekcje muzealne skierowane do naszych uczniów w wieku 6 – 12.

Raz w miesiącu – PO zajęciach w Pracowni – spotykamy się w Muzeum Narodowym na godzinny spacer po Galeriach. Dzieci mają możliwość zobaczyć z bliska jednocześnie podziwiając wspaniałe dzieła sztuki i zabytki. Lekcje te przybliżają zagadnienia z historii sztuki i architektury. Zajęcia wyzwalają kreatywność, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Rozwijają twórcze, samodzielne myślenie, pobudzają wyobraźnię i kształtują kreatywne postawy.

prowadzenie
historyk sztuki Bożena Pysiewicz


Lekcje te są obowiązkowe w cenie stałych opłat miesięcznych. Zapraszamy serdecznie do udziału w nich Rodziców oraz rodzeństwo. Ich udział w zajęciach – gratis.


Termin spotkań z odpowiednim wyprzedzeniem jest umieszczany na stronie Akademii w zakładce KOMUNIKATY


fotorelacja

powrót do spisu