Akademia Artystyczna dla młodzieży

Kurs przygotowujący do zdania egzaminów do liceum plastycznego i innych średnich szkół artystycznych
adresowany do młodzieży w wieku 13 – 14 lat


Spis treści

Harmonogram zajęć

Ceny obowiązujące w danym roku szkolnym

Ceny obowiązujące w danym miesiącu

Warunki płatności

Numer konta, na który należy dokonywać opłat oraz obowiązujący sposób opisania przelewu

Oferta w ramach opłat za zajęcia

Oferta za dodatkową opłatę

Galeria przykładowych prac

Obowiązkowe lekcje muzealne w Warszawie

Obowiązkowa lekcja muzealna w Krakowie

Regulamin Młodzieżowej Akademii Artystycznej

Statystyki zdawalności do średnich szkół artystycznych, w tym do Liceum Plastycznego na Smoczej

Program nauczania młodzieży

Opinie uczniów i rodziców


harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2021/2022


Grupa A
(VII i VIII klasa S.P.)

prowadzący:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, mgr Paweł Dobrowolski – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki
Aleksandra Murawska – asystent

SOBOTA
godz. 9.30 – 10.30 historia sztuki ON-LINE
godz. 14.00 – 16.30 zajęcia praktyczne w Pracowni na Walecznych 2


Grupa B
(VIII klasa S.P.)

prowadzący:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, mgr Paweł Dobrowolski – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki
Aleksandra Murawska – asystent

SOBOTA
godz. 9.30 – 10.30 historia sztuki ON-LINE
godz. 16.45 – 19.15 zajęcia praktyczne w Pracowni na Walecznych 2

powrót do spisu


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia na listę uczniów Akademii Artystycznej na kurs przygotowawczy.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.


Koszt jednego sobotniego spotkania 

140,-
 pln – dla nowych uczniów*
135,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**


* – uczniami “nowymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym
** – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym


Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu

powrót do spisu


Opłaty obowiązujące w maju 2022

7, 14, 21, 28 maja 2022


Grupa A i B
Akademii Artystycznej dla młodzieży

nowi uczniowie:
140,- pln x 4 spotkania
560,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
135,- pln x 4 spotkania
540,- pln

powrót do spisu


opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

 • nazwisko ucznia
 • imię ucznia
 • grupa
 • za jaki miesiąc opiewa opłata

nieprzekraczalny termin uiszczania należności do 10. dnia każdego miesiąca

powrót do spisu


W ramach opłat uczeń Akademii Artystycznej dla młodzieży otrzymuje

 • wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela
 • wszystkie materiały do realizacji programów instruktorów
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów
 • wszelkie spotkania autorskie ze znanymi artystami

powrót do spisu


Oferta dodatkowo płatna

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne
 • ekwipunek ucznia
 • lekcje plenerowe
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne

powrót do spisu


Galeria przykładowych prac uczniów

powrót do spisu


Lekcje muzealne w Warszawie

prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski, historyk sztuki Monika Przypkowska


Są one integralnym uzupełnieniem cotygodniowych stacjonarnych lekcji z historii sztuki, prowadzonych w Pracowni.


miejsce i terminy spotkań


Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3
Zamek Królewski
Pl. Zamkowy


Grupa III
Akademii Artystycznej dla młodzieży
(VII i VIII klasa S.P.) 

raz w miesiącu przed zajęciami w Pracowni Akademii Artystycznej
godz. 12.30 – 13.30cel lekcji muzealnych


zapoznanie się ze sztuką od czasów najdawniejszych po współczesność;
*
bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
*
poznanie podstawowej terminologii i wybranych zagadnień;
*
poznanie artystów i ich dzieł na przykładzie zbiorów muzealnych znajdujących się w stałych galeriach Muzeum
*
obecność na znaczących wydarzeniach ekspozycyjnych we wszystkich muzeach


ramowy program lekcji muzealnych


PAŹDZIERNIK

starożytność

o stylu antycznym
Muzeum Narodowe
*

LISTOPAD

średniowiecze

o stylu romańskim i gotyckim, formy i funkcje dzieł w średniowieczu
Muzeum Narodowe
*

GRUDZIEŃ

gotyk i renesans

oblicza portretu, symbolika martwych natur i scen rodzajowych
Muzeum Narodowe
*

STYCZEŃ/LUTY

u progu klasycyzmu

sztuka czasów Stanisława Augusta
i akademickie doktryny, hierarchie, zasady
Muzeum Narodowe
*

MARZEC

sztuka XVIII wieku

zwiedzanie kościołów warszawskich na Trakcie Królewskim
*

KWIECIEŃ

sztuka XIX wieku

polscy malarze historyczni, różnorodne oblicza sztuki Młodej Polski
Muzeum Narodowe
*

MAJ

sztuka XX i XXI wieku 

sztuka kontrastów
Muzeum Narodowe


Lekcje odbywają się od października do maja z wyłączeniem miesiąca, w którym przypadają ferie zimowe.


sposoby uzyskania celu kształcenia


omówienie historycznego tła
*
informacja o cechach stylowych charakterystycznych
dla architektury, malarstwa, grafiki i rzeźby danego okresu
*
wszyscy uczestnicy spotkań muzealnych biorą aktywny udział w zajęciach


Akademia Artystyczna oraz Dział Edukacyjny Muzeum Narodowego zastrzega sobie możliwość zmiany tematu poszczególnych lekcji muzealnych.


fotorelacja


powrót do spisu


Lekcja muzealna w Krakowie


Jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie
stanowi podsumowanie i uszeregowanie wiedzy zdobytej w ciągu roku szkolnego z historii sztuki.
Wyjazd ten odbywa się pod koniec roku szkolnego przed egzaminami wstępnymi do szkół artystycznych i realizowany jest
w Wielki Czwartek
(w pierwszy dzień ferii wielkanocnych)

Oferta adresowana jest do wszystkich zainteresowanych oraz chętnych.
Dla uczniów zdających egzaminy, krakowska lekcja jest obowiązkowa.


prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski
oraz
kadra opiekuńczo-wychowawcza


ramowy program wycieczki


godz. 7.20 – zbiórka na Dworcu Centralnym
przejazd pociągiem Warszawa – Kraków
Warszawa Centralna – 7:44; Kraków Główny – 10.05
pendolino (EIP 1300)
*
Plac Matejki z pomnikiem Grunwaldzkim
*
Barbakan i Brama Floriańska
*
przejście ul. Floriańską do Rynku Głównego
*
Rynek Główny: Kościół Mariacki i Sukiennice
*
Spacer wzdłuż ulicy Grodzkiej:
kościoły Dominikanów, Franciszkanów, św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja
*
obiad 
*
Wawel i wnętrze Katedry Wawelskiej
*
Kazimierz:
kościoły Bożego Ciała, św. Katarzyny i Małgorzaty, kościół Na Skałce
*
Stare Miasto:
dziedziniec Collegium Maius, kolegiata św. Anny
*
czas wolny około godziny
*
ul. Pijarska:
kościół Przemienienia Pańskiego
*
Teatr im J. Słowackiego
*
Powrót
przejazd pociągiem Kraków – Warszawa
Kraków Główny – 19:55;
Warszawa Centralna – 22:36

TLK  31 100 “MALINOWSKI”
*
do godz. 22.45 odbiór uczestników na Dworcu Centralnym


OBOWIĄZKOWO
legitymacja szkolna
uprawniająca ulgowy przejazd PKP
*
telefon komórkowy z aparatem fotograficznym
*
oraz
ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
*
suchy prowiant – drugie śniadanie, kolacja, napoje
*
drobne pieniądze
(WC, pamiątki itp)


Lekcja muzealna w Krakowie jest dodatkowo płatna.
Koszt wynosi ok. 300,-pln


koszt przejazdu PKP relacji Warszawa-Kraków-Warszawa
*
opłata kadry
*
obiad
*
ubezpieczenie uczestników
*
bilety wejścia do muzeów, komunikacji miejskiej itp.

Koszt wynosi ok. 300,-pln


powrót do spisu