Zapisy

Zapisy

w roku szkolnym 2021/2022


Jedynym sposobem zgłoszenia nowego lub chętnego do kontynuacji nauki Ucznia jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Zgłoszenie Ucznia przez Formularz REZERWUJE miejsce w Akademii Artystycznej.

KOMUNIKAT DLA NOWYCH UCZNIÓW

OSTATECZNYM WARUNKIEM WPISANIA UCZNIA na listę uczniów jest JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWEGO w wysokości 290,-pln. Termin wpłaty mija z dniem rozpoczęcia zajęć.

formularz zgłoszeniowy dla grup: i, ii A i b 

 

  Chętnych do Akademii dla Dorosłych prosimy o bezpośredni kontakt z dr Konradem Wieniawą – Narkiewiczem

  tel. 608 064 828  Warunkiem przyjęcia ucznia jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości

  REGULAMINU AKADEMII ARTYSTYCZNEJ

  przez rodzica /opiekuna prawnego ucznia


  Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym. W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia miejsca, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.