Kadra

Opiekę merytoryczną w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Grupy szkolne I i II: mgr sztuki Anna Kossakowska realizując swoje programy autorskie
Asystent: Aleksandra Murawska
Lekcje muzealne prowadzi mgr Bożena Pysiewicz


Doświadczenie mgr sztuki Anny Kossakowskiej:

 • Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz;
 • Wystawy malarstwa indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m. in. w Danii, na Węgrzech i na Bałkanach;
 • Kurator wystaw artystów polskich i zagranicznych, przy współpracy m. in. ze ZPAP, Młodymi Sztuką i ARTE;
 • Tworzy i prowadzi autorskie projekty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz warsztaty rodzinne;
 • Współpracuje z Organizacjami Pozarządowymi i Stowarzyszeniami m. in. z ECHO, Metamorfozami, Warsztatem Warszawskim, Przystankiem Książka;
 • Instruktorka warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu DIALOG oraz w Akademii Pokoleń;
 • Zajmuje się malarstwem i projektowaniem wnętrz;
 • Uczestniczy w licznych plenerach.
 • więcej na osobistej stronie
 • i profilu na facebook
zdjęcie Anny Kossakowskiej

mgr sztuki ANNA KOSSAKOWSKA


Doświadczenie Aleksandry Murawskiej – asystnta:

 • uczennica maturalnej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie

Doświadczenie mgr Bożeny Pysiewicz – prowadząca lekcje muzealne:

 • magister historii sztuki, edukator;
 • ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim;
 • była zastępcą Kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • była autorką i koordynatorką wielu programów edukacyjnych  do galerii stałych i wystaw czasowych odbywających się w Muzeum, w skład których wchodzą wykłady, spotkania, warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz nauczycieli;
 • zajmowała się rekrutacją i szkoleniem nowych współpracowników;
 • autorka licznych publikacji edukacyjnych towarzyszących galeriom stałym i wystawom czasowym w Muzeum Narodowym w Warszawie;
 • podejmowała liczne działania popularyzujące historię sztuki: wykłady, prelekcje i spotkania, współpracując z Uniwersytetami III wieku, Domami Kultury, Festiwalem Nauki, Wydziałem Pedagogicznym UW, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Uniwersytetem Dzieci,  organizacjami pozarządowymi itp.;
 • Zainicjowała i rozwinęła wolontariat w Dziale Edukacji MNW;
 • obecnie kustosz w Dziale Edukacji w Muzeum Plakatu w Wilanowie, filii Muzeum Narodowego w Warszawie;

mgr BOŻENA PYSIEWICZ