Pełna oferta DAA

Dziecięca Akademia Artystyczna

Grupa I – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 6 – 9 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska)

Grupa II – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 10 – 12 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska)

Grupa I

SOBOTA: godz. 12.00 – 13.30 – Kartonovnia

W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:
  • zajęcia stacjonarne: doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  •  14.00 – 15.00 – 1 godzina lekcyjna raz w miesiącu PO zajęciach stacjonarnych
   zapraszamy do Muzeum Rodziców i rodzeństwo GRATIS

Grupa II

SOBOTA: godz. 9.15 – 11.45  Kartonovnia

W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:
  • zajęcia stacjonarne: doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  •  12.30 – 13.30 – 1 godzina zegarowa raz w miesiącu PO zajęciach stacjonarnych
  • zapraszamy do Muzeum Rodziców GRATIS!

LEKCJE MUZEALNE

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa I:
Po zajęciach w Kartonowni (13.30). Rozpoczęcie lekcji o godzinie 14.00 Zakończenie: ok. godziny 15.00 (1 godzina lekcyjna) 

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa II:
Po zajęciach w Kartonowni (11.45). Rozpoczęcie lekcji o godzinie 12.30 Zakończenie: ok. godziny 13.30 (1 godzina lekcyjna) .

Odbiór rodziców z Muzeum – indywidualny.

Akademia Artystyczna oraz Dział Edukacyjny Muzeum Narodowego zastrzega sobie możliwość zmiany tematu poszczególnych lekcji muzealnych.

Lekcje muzealne dla Grupy I i II Dziecięcej Akademii Artystycznej:
 • październik: STAROŻYTNOŚĆ.
 • listopad: ŚREDNIOWIECZE. O stylu romańskim i gotyckim, formy i funkcje dzieł w średniowieczu;
 • grudzień: RENESANS i BAROK. Oblicza portretu, symbolika martwych natur i scen rodzajowych;
 • styczeń/luty: FERIE ZIMOWE
 • styczeń/luty: U PROGU KLASYCYZMU. Sztuka czasów Stanisława Augusta i akademickie doktryny, hierarchie, zasady;
 • marzec: SZTUKA XIX WIEKU. ROMANTYZM i HISTORYZM. Piotr Michałowski i polscy malarze historyczni;
 • kwiecień: SZTUKA 2 POŁOWY XIX WIEKU. Różnorodne oblicza sztuki Młodej Polski;
 • maj: SZTUKA XX I XXI WIEK. Sztuka kontrastów.
 • oraz ZWIEDZANIE WSZYSTKICH WYSTAW OKRESOWYCH
Prowadząca lekcje muzealne: historyk sztuki mgr Bożena Pysiewicz (z-ca kierownika Działu Edukacyjnego MN)
Relacja fotograficzna z zeszłorocznych zajęć w Muzeum Narodowym:
                         
   
   
   
   
   
      
   
   
      
      
      

Akademia zastrzega sobie możliwość zmian w proporcjach czasowych zadań oraz godzin zajęć poszczególnych grup.