Pełna oferta DAA

Dziecięca Akademia Artystyczna

Grupa I – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 6 – 9 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska)

Grupa II – adresowana do uczniów ze szkoły podstawowej w wieku 10 – 12 lat

(instruktorka merytoryczna prowadząca zajęcia: mgr sztuki Anna Kossakowska)

RAMOWY PROGRAM  na rok szkolny 2019/2020Grupa I

SOBOTA: godz. 12.00 – 13.30 – Kartonovnia

W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:
  • zajęcia stacjonarne: doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  •  10.45 – 11.30 – 1 godzina lekcyjna raz w miesiącu PRZED zajęciami stacjonarnymi
   zapraszamy do Muzeum Rodziców i rodzeństwo GRATIS

Grupa II

SOBOTA: godz. 9.15 – 11.45  Kartonovnia

W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:
  • zajęcia stacjonarne: doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych:
  •  lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego
  •  12.30 – 13.30 – 1 godzina zegarowa raz w miesiącu PO zajęciach stacjonarnych
  • zapraszamy do Muzeum Rodziców GRATIS!

LEKCJE MUZEALNE

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa I:
Zbiórka w Muzeum o godzinie 10.45. Zakończenie: ok. godziny 11.30 (1 godzina lekcyjna) – 30 minut czasu na dojazd na Hożą we własnym zakresie.

Dziecięca Akademia Artystyczna: Grupa II:
Wyjście z Kartonovni o godzinie 12.00. Przewóz uczniów pod opieką przedstawiciela 
Akademii do Muzeum. Rozpoczęcie lekcji – godz.12.30. Zakończenie o godz. 13.30 (1 godzina zegarowa). Odbiór rodziców z Muzeum – indywidualny.

Prowadząca lekcje muzealne: historyk sztuki mgr Bożena Pysiewicz (z-ca kierownika Działu Edukacyjnego MN)
Relacja fotograficzna z zeszłorocznych zajęć w Muzeum Narodowym:
                         
   
   
   
   
   
      
   
   
      
      
      

Akademia zastrzega sobie możliwość zmian w proporcjach czasowych zadań oraz godzin zajęć poszczególnych grup.