PłatnościCeny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021


wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości

290,- pln

jest warunkiem ostatecznego wpisania nowego ucznia na listę uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej
opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji


Grupa I

koszt jednego sobotniego spotkania 
6 – 9 lat

(zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
70,- plndla kontynuujących naukę uczniów*
75,- plndla nowych uczniów**


Grupa II

koszt jednego sobotniego spotkania
10 – 12 lat

(zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
90,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów*
95,- pln – dla nowych uczniów**

* – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “tegorocznymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym

obowiązuje miesięczny system płatności
„z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.
Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu


koszty obowiązujące we wrześniu 2020 w poszczególnych grupach:


Grupa I
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
jednorazowe wpisowe
290,- pln
oraz
75,- pln x 4 spotkania
300,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
70,- pln x 4 spotkania
280,- plnGrupa II
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
jednorazowe wpisowe
290,- pln
oraz
95,- pln x 4 spotkania
380,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
90,- pln x 4 spotkania
360,- pln

opłata przyjmowana na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


numer konta


Akademia Artystyczna
Bank Millenium

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187


obowiązkowe dane i kolejność opisu wpłaty bankowejnazwisko ucznia
*
imię ucznia
*
grupa, do której uczęszcza
(I lub II)
*
za jaki miesiąc opiewa opłata


Nieprzekraczalny termin uiszczania należności
do 10. dnia każdego miesiąca


koszty obejmują

wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
wszystkie materiały do realizacji programów instruktorów;
wszystkie lekcje muzealne
(wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami


koszty dodatkowe

dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
ekwipunek ucznia;
lekcje plenerowe;
plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
oraz wszelkie Warsztaty Artystyczneroczny harmonogram zajęć


wrzesień

4 spotkania


5 września
12 września
19 września
26 wrześniapaździernik

5 spotkań


3 października
10 października
17 października
24 października
31 październikalistopad

4 spotkania


7 listopada
14 listopada
21 listopada
28 listopadagrudzień

3 spotkania


5 grudnia
12 grudnia
19 grudniastyczeń

3 spotkania


2 stycznia
9 stycznia
16 stycznialuty

4 spotkania


6 lutego
13 lutego
20 lutego
27 lutegomarzec

4 spotkania


6 marca
13 marca
20 marca
27 marcakwiecień

3 spotkania


10 kwietnia
17 kwietnia
24 kwietniamaj

4 spotkania


8 maja
15 maja
22 maja
29 majaczerwiec

3 spotkania


5 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
26 czerwca – zakończenie rokurazem: 37 spotkań