Program nauczania dziecicel kształcenia


doskonalenie umiejętności plastycznych;
*
pobudzenie świadomości estetycznej, wyobraźni i twórczej ekspresji;
*
wpływanie na rozwój kreatywności i swobody wypowiedzi artystycznej poprzez nieskrępowaną ekspresję plastyczną;
*
zyskanie zdolności kreatywnego myślenia;
*
pogłębianie sprawności manualnej, wyrabianie cierpliwości i koncentracji;
*
zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z twórczej pracy oraz  poprawienie pewności siebie i wiary we własne możliwości;
*
zwiększanie poczucia własnej wartości;
*
przekazanie wiedzy na temat sztuk plastycznych z elementami historii sztuki;
*
nauka kultury osobistejTreść kształcenia


środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast;
*
komponowanie na płaszczyźnie: proporcja, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem;
*
ukazanie przestrzeni: różne sposoby przedstawienia perspektywy oraz głębi;
*
zadania plastyczne mające na celu naukę wnikliwej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości oraz w oparciu o wyobraźnię.Sposoby uzyskania celu kształcenia


informacja na temat zadania;
*
omówienie techniki;
*
samodzielna praca twórcza ucznia, przy częstej korekcie indywidualnej i zbiorowej;
*
przekazywanie informacji poprzez notowanie ważnych zagadnień w zeszycie
*
 kontynuacja cyklu „Mistrzowie w oczach dziecka”, poświęconemu dziełom wielkich malarzy;
(zapoznanie uczniów z ich twórczością i zapamiętanie jej poprzez naukę kopiowania);
*
relacja “nauczyciel-rodzic
poprzez pisemny opis lekcji:
temat pracy, cel zadania, technika, materiały plastyczne wykorzystane do realizacji tematu itp. przesyłany bezpośrednio na adresy e-mailowe rodziców.Stosowane techniki


rysunek: ołówek, węgiel, sepia, sangwina, biała pastel, cienkopis i flamaster;
*
malarstwo: techniki wodne: tempera, akwarela, akryl; technika olejna (przede wszystkim na plenerach); pastel (olejna, sucha i woskowa); ołówek kredkowy;
*
kolaż i techniki mieszane, wyklejanka;
*
rzeźba: glina, modelina
*
i inne


tematy wiodące

martwa natura, detal, pejzaż, zadania z wyobraźni, reprodukcjaObowiązkowy ekwipunek ucznia


Lekcje stacjonarne w ciągu roku szkolnego:

sztywna i gładka teczka formatu A3 – do przechowywania i transportu prac;
paczka nawilżających chusteczek;
ubiór dostosowany do swobodnej pracy plastycznej
ubiór dostosowany do warunków lokalowych (ponad 120-metrowa powierzchnia wymaga cieplejszego ubioru bez względu na porę roku)Lekcje plenerowe:

sztywna i gładka teczka formatu A3;
składane krzesełko typu “wędkarskiego”;
duża paczka nawilżających chusteczek;
fotograficzny aparat cyfrowy (ew. aparat w telefonie komórkowym);
ubiór dostosowany do warunków pogodowych (w dni mocno nasłonecznione – obowiązkowe nakrycie głowy);
środki owadobójcze (na meszki, komary etc.)Od 1997 r.  Akademia Artystyczna działa pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia i Pedagogów Animatorów KLANZA