Kontakt


siedziba Akademii Artystycznej znajduje się w Centrum Sztuki KARTONOVNIA

Warszawa Śródmieście, ul. Hoża 51, wejście E, piętro II
(dawna fabryka SERWAR)

Dawna fabryczna hala obecnie w całości dedykowana jest edukacji i sztuce;
z łatwością wykonujemy zadania monumentalne i przestrzenne…

Ponad 120 m.kw. pozwala z łatwością zachować wymagany dziś dystans społeczny.właściciel
Akademii Artystycznej

Barbara Wojciechowska

numer telefonu:

+48 603 336 628

(po godzinie 16.00)

adres e-mail:

kontakt@akademia-artystyczna.pl


Barbara Wojciechowska na tle plakatu Akademii Artystycznej

 


Malarnia Paryska

Warszawa, Saska Kępa, ul. Paryska 3 lok. 5

właściciel
Malarni Paryskiej

dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz

numer telefonu:

+48 608 064 828

adres e-mail:

k.wieniawa-narkiewicz@wp.pl

dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz właściciel Malarni Paryskiej


historia Akademii Artystycznej


Nasza placówka jako Dziecięca Akademia Artystyczna rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej program był adresowany do młodszych dzieci. Z biegiem lat, w 2000 roku nazwa została zmodyfikowana na Akademię Artystyczną. Obecnie “historyczną” nazwę Dziecięcej Akademii Artystycznej przyjęły grupy adresowane do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, natomiast nazwę Młodzieżowa Akademia Artystyczna przyjęły grupy adresowane do młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej. Młodzież licealną oraz dorosłych zapraszamy do Malarni Paryskiej.
Od chwili powstania Akademii do roku 2014 siedzibą placówki było
Państwowe Liceum Plastyczne im. W. Gersona w Warszawie;
od roku szkolnego 2014/15 do chwili obecnej jest Centrum Sztuki Kartonovnia.