Koronawirus


Szanowni Państwo

Informujemy, iż kadra Akademii Artystycznej jest w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w trybie stacjonarnym.
Wierzymy, że cały rok szkolny nie zostanie zakłócony ponownymi obostrzeniami…
Mając na uwadze długotrwałą izolację dzieci od swojego środowiska,
mamy świadomość, jak ważna dla psychiki młodego człowieka jest realizacja swoich pasji i zainteresowań.
Proponujemy więc realizację programu edukacyjnego na płaszczyźnie plastycznej,
równocześnie wprowadzając elementy terapeutyczne i relaksacyjne.


Apelujemy, aby na zajęcia zgłaszały się dzieci nie posiadające żadnych objawów wskazujących na zakażenie COVID-19.


Zapewniamy zachowanie wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa poprzez:

* częstą dezynfekcję przed zajęciami i wietrzenie pomieszczenia między zajęciami;
* przestrzeganie wymaganego dystansu społecznego;
* liczebność grup nie przekroczy 15 osób;
* nadzór nad przestrzeganiem higieny poprzez stały dostęp do płynu dezynfekującego dłoni oraz do wody i mydła;
* zakaz przebywania rodziców na terenie Pracowni w trakcie zajęć
oraz
* wymagane będzie posiadanie maseczek przez kadrę i uczniów
w czasie zajęć w zależności od obowiązujących przepisów epidemicznych.