Malarnia Paryska

Malarnia Paryska to jednostka wydzielona w systemie Akademii Artystycznej, oferująca szeroki wachlarz usług artystycznych dla młodzieży licealnej i starszej. To nowy salon sztuki, jakich brakuje na polskim rynku. Nawiązuje do najlepszych tradycji przedwojennej Bohemy. Skupia ludzi nietuzinkowych, których łączy zamiłowanie do sztuki i sukces!
Są to zajęcia dla młodzieży szkół średnich przygotowujące na ASP i inne uczelnie artystyczne.


terminy spotkań
w Malarni Paryskiej

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu od godz. 17.00 do godz. 20.00


Galeria prac z Malarni Paryskiej


Malarnia Paryska

Warszawa, Saska Kępa, ul. Paryska 3 lok. 5

dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz

tel.: +48 608 064 828

e-mail: k.wieniawa-narkiewicz@wp.pl

CV Konrada Wieniawy-Narkiewicza


Przykłady dorobku artystycznego
dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza