Malarnia Relaksacyjna

Kto uprawia sztukę, ten należy do elity społecznej!
Więc jak najszybciej dołącz do nas!


Oferujemy przede wszystkim prowadzenie warsztatów na terenie firm, jako warsztaty dla pracowników organizowane przez pracodawcę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
wszystkie firmy, którym nie jest obojętna organizacja wolnego czasu pracownika jak i dbające o rozwój twórczy i kreatywność swoich podwładnych.

Zajęcia organizujemy również w siedzibie Akademii Artystycznej.

Tak wiele osób posiada talenty manualne i artystyczne, ale nie każda zdaje sobie z nich sprawę i miała dotąd możliwości ich odkrycia i rozwijania.
Warsztaty plastyczne prowadzone w ramach Malarni Relaksacyjnej dają sposobność spróbowania swoich sił w wielowymiarowym tworzeniu, w przyjemny i łatwy sposób.
Tutaj nie ma jednej właściwej drogi do wyrażenia siebie w sztukach wizualnych, bo jest ich tyle, ilu uczestników warsztatów. Instruktor jest przyjaznym towarzyszem w indywidualnej podróży artystycznej, gotowym do wsparcia w chwilach zwątpienia i poklepania po ramieniu dla potwierdzenia śmiałych i ciekawych dokonań twórczych.
To uczestnik warsztatów jest głównym bohaterem tej niezwykłej plastycznej opowieści, która zawsze kończy się satysfakcjonującym estetycznie i emocjonalnie artystycznym happy endem.
Na nasz sekret na rozwój artystyczny każdego z Uczestników warsztatów składają się:
 • stawianie na przyjemną i relaksującą atmosferę w czasie tworzenia;
 • świetna zabawa twórcza, uwieńczona niepowtarzalnymi dziełami artystycznymi;
 • poznawanie szerokiego wachlarza technik przez wypróbowanie ich w praktyce;
 • podejmowanie oryginalnych tematów i motywów dzieł;
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika w ramach wspólnego tematu;
 • czerpanie inspiracji ze znanych dzieł i swobodne ich interpretowanie;
 • uczenie się obserwowania natury i świadomego kreowania prac na ich podstawie;
 • tworzenie we własnym, indywidualnym stylu;
 • rozmawianie w grupie o powstających pracach, ich wyzwaniach i uzyskanych ciekawych efektach;
 • duża swoboda pozostawiana uczestnikom w wyrażaniu siebie w sztukach wizualnych;
 • dorobek artystyczny, otwartość i przyjazność instruktora;
 • profesjonalne materiały plastyczne i narzędzia wykorzystywane na zajęciach;
 • wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w organizowanie artystycznych warsztatów plastycznych dla wszystkich grup wiekowych, prowadzonych stacjonarnie i plenerowo.
Chętnie podzielimy się naszą pasją i radością tworzenia, towarzysząc Wam w artystycznej przygodzie!

Anna Kossakowska
Instruktor Akademii Artystycznej

 ZAPRASZAMY w środy w godzinach od 18.00 do 21.00


Cena za jedno spotkanie obowiązująca w siedzibie Akademii Artystycznej:

 • Wpłata kaucji bezzwrotnej w wysokości 290,-pln

Wpłata kaucji jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczestników zajęć w Malarni Relaksacyjnej Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczestników zajęć w Malarni Relaksacyjnej Akademii.
 • Koszt jednego spotkania  zajęć praktycznych
  (3 godziny zegarowe) – 120,- pln

 • Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno spotkanie pomnożoną przez liczbę w danym miesiącu. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10-go dnia każdego miesiąca.

 • Forma płatności: przelewem na numer konta lub osobiście podczas zajęć.

Koszty obejmują:

 • wszystkie zajęcia prowadzone na podstawie autorskiego programu prowadzącego
 • wszystkie profesjonalne materiały plastyczne
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego

Koszty dodatkowe (inne niż powyższe):

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
 • ekwipunek uczestnika spotkań;
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne.
 
Informacje nt. kosztów dodatkowych będą podawane na stronie internetowej oraz podczas zajęć, adekwatnie do wydarzeń, które będą za sobą niosły konieczność ich ponoszenia.