Młodzieżowa“Celem Akademii Artystycznej jest zapoznanie młodego człowieka z różnymi technikami i środkami plastycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych.”

Cytat: Statut Akademii Artystycznej