Młodzieżowa

Młodzieżowej Akademii Artystycznej skupiamy się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: 

  • Wyposażanie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich i rysunkowych oraz rzeźbiarskich;
  • Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury (rozwój wrażliwości i zmysłu obserwacji);
  • Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowania w tworzeniu i percepcji szeroko pojmowanej kultury plastycznej;
  • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki;
  • Przekazywanie najistotniejszej wiedzy z dziedziny historii sztuki poprzez zajęcia stacjonarne i lekcje muzealne;
  • Przekazywanie wiedzy o naukach plastycznych oraz wiedzy w obrębie zjawisk związanych z kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu;
  • Stwarzanie profesjonalnych warunków do dalszego kształcenia, w szczególności w szkołach artystycznych.

W programie Młodzieżowej Akademii Artystycznej oferujemy: zajęcia praktyczne, zajęcia teoretyczne, lekcje plenerowe, plenery jednodniowe, wernisaże prac uczniów oraz inne prezentacje, spotkania autorskie ze znaczącymi artystami, uczestnictwo w znaczących konkursach plastycznych.


Nasza GALERIA w Centrum Sztuki KARTONOVNIA

Akademia Artystyczna ma możliwość organizacji wystaw prac uczniów, ukazując ich bogaty dorobek artystyczny zdobyty na naszych zajęciach stacjonarnych lub na plenerach.