Młodzieżowa Akademia Artystyczna

Kurs przygotowujący do zdania egzaminów do średnich szkół artystycznych adresowany do młodzieży w wieku 13 – 14 lat

harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2020/2021


Grupa
Młodzieżowej Akademii Artystycznej
(VII i VIII klasa S.P.)

zajęcia zdalne do odwołania !

SOBOTA godz. 12.30–16.00
12.30–13.30 zajęcia z historii sztuki
13.30–16.00 zajęcia praktyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)


instruktorzy:
dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz – zajęcia praktyczne
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021


u w a g a

Od listopada br., w związku z czasowym przejściem na naukę zdalną,
opłaty za zajęcia zostają obniżone.
(indywidualny zakup materiałów plastycznych potrzebnych do realizacji programu nauczania)
Do stałych kosztów obowiązujących dotychczas powrócimy z chwilą rozpoczęcia stacjonarnych zajęć w Kartonovni.


Koszt jednego sobotniego spotkania 

125,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów*
130,- pln – dla nowych uczniów**

* – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “tegorocznymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym

Opłaty obowiązujące w styczniu 2021

Grupa
Młodzieżowej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
130,- pln x 2 spotkania
260,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
125,- pln x 2 spotkania
250,- pln

opłata jest przyjmowana na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


Obowiązuje miesięczny system płatności “z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca będą podawane obowiązujące koszty w danym miesiącu.

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem ostatecznego wpisania nowego ucznia na listę uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu wpłaty bankowej

 • nazwisko ucznia
 • imię ucznia
 • grupa
 • za jaki miesiąc opiewa opłata

nieprzekraczalny termin uiszczania należności do 10. dnia każdego miesiąca

Uczestnik otrzymuje

 • wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela
 • wszystkie materiały do realizacji programów instruktorów
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów
 • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

Dodatkowe korzyści dodatkowo płatne

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne
 • lub inne wydarzenia artystyczne
 • ekwipunek ucznia
 • lekcje plenerowe
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne


Lekcje muzealne w Warszawie

Ważnym elementem edukacji wspomagającej pozytywne zdanie egzaminów wstępnych do średnich szkół plastycznych, są

lekcje muzealne

prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski


Są one integralnym uzupełnieniem cotygodniowych stacjonarnych lekcji z historii sztuki, prowadzonych w Kartonovni.


miejsce i terminy spotkań


Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3


Grupa A
Młodzieżowej Akademii Artystycznej
(VII klasa S.P.) 

raz w miesiącu po zajęciach stacjonarnych
godz. 16.00 – 17.00


Grupa B
Młodzieżowej Akademii Artystycznej
(VII klasa S.P.) 

raz w miesiącu przed zajęciami stacjonarnymi
godz. 13.00 – 14.00


zapraszamy do Muzeum Rodziców i rodzeństwo GRATIS


cel lekcji muzealnych


zapoznanie się ze sztuką od czasów najdawniejszych po współczesność;
*
bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
*
poznanie podstawowej terminologii i wybranych zagadnień;
*
poznanie artystów i ich dzieł na przykładzie zbiorów muzealnych znajdujących się w stałych galeriach Muzeum
*
obecność na znaczących wydarzeniach ekspozycyjnych we wszystkich muzeach


ramowy program lekcji muzealnych


PAŹDZIERNIK

starożytność

o stylu antycznym
Muzeum Narodowe
*

LISTOPAD

średniowiecze

o stylu romańskim i gotyckim, formy i funkcje dzieł w średniowieczu
Muzeum Narodowe
*

GRUDZIEŃ

gotyk i renesans

oblicza portretu, symbolika martwych natur i scen rodzajowych
Muzeum Narodowe
*

STYCZEŃ/LUTY

u progu klasycyzmu

sztuka czasów Stanisława Augusta
i akademickie doktryny, hierarchie, zasady
Muzeum Narodowe
*

MARZEC

sztuka XVIII wieku

zwiedzanie kościołów warszawskich na Trakcie Królewskim
*

KWIECIEŃ

sztuka XIX wieku

polscy malarze historyczni, różnorodne oblicza sztuki Młodej Polski
Muzeum Narodowe
*

MAJ

sztuka XX i XXI wieku 

sztuka kontrastów
Muzeum Narodowe


Lekcje odbywają się od października do maja z wyłączeniem miesiąca, w którym przypadają ferie zimowe.


sposoby uzyskania celu kształcenia


omówienie historycznego tła
*
informacja o cechach stylowych charakterystycznych
dla architektury, malarstwa, grafiki i rzeźby danego okresu
*
wszyscy uczestnicy spotkań muzealnych biorą aktywny udział w zajęciach


Akademia Artystyczna oraz Dział Edukacyjny Muzeum Narodowego zastrzega sobie możliwość zmiany tematu poszczególnych lekcji muzealnych.


fotorelacjaLekcje muzealne – wyjazdowe w Krakowie


Lekcja muzealna

Jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie
stanowi podsumowanie i uszeregowanie wiedzy zdobytej w ciągu roku szkolnego z historii sztuki.
Wyjazd ten odbywa się pod koniec roku szkolnego przed egzaminami wstępnymi do szkół artystycznych i realizowany jest
w Wielki Czwartek
(w pierwszy dzień ferii świątecznych)

Oferta adresowana jest do wszystkich zainteresowanych oraz chętnych.
Dla uczniów zdających egzaminy, krakowska lekcja jest obowiązkowa.


prowadzenie
historyk sztuki Jan Przypkowski
oraz
kadra opiekuńczo-wychowawcza


ramowy program wycieczki


godz. 7.20 – zbiórka na Dworcu Centralnym
przejazd pociągiem Warszawa – Kraków
Warszawa Centralna – 7:44; Kraków Główny – 10.05
pendolino (EIP 1300)
*
Plac Matejki z pomnikiem Grunwaldzkim
*
Barbakan i Brama Floriańska
*
przejście ul. Floriańską do Rynku Głównego
*
Rynek Główny: Kościół Mariacki i Sukiennice
*
Spacer wzdłuż ulicy Grodzkiej:
kościoły Dominikanów, Franciszkanów, św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja
*
obiad 
*
Wawel i wnętrze Katedry Wawelskiej
*
Kazimierz:
kościoły Bożego Ciała, św. Katarzyny i Małgorzaty, kościół Na Skałce
*
Stare Miasto:
dziedziniec Collegium Maius, kolegiata św. Anny
*
czas wolny około godziny
*
ul. Pijarska:
kościół Przemienienia Pańskiego
*
Teatr im J. Słowackiego
*
Powrót
przejazd pociągiem Kraków – Warszawa
Kraków Główny – 19:55;
Warszawa Centralna – 22:36

TLK  31 100 “MALINOWSKI”
*
do godz. 22.45 odbiór uczestników na Dworcu Centralnym


OBOWIĄZKOWO
legitymacja szkolna
uprawniająca ulgowy przejazd PKP
*
telefon komórkowy z aparatem fotograficznym
*
oraz
ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
*
suchy prowiant – drugie śniadanie, kolacja, napoje
*
drobne pieniądze
(WC, pamiątki itp)


Lekcja muzealna w Krakowie jest dodatkowo płatna.
Koszt wynosi ok. 300,-pln


koszt przejazdu PKP relacji Warszawa-Kraków-Warszawa
*
opłata kadry
*
obiad
*
ubezpieczenie uczestników
*
bilety wejścia do muzeów, komunikacji miejskiej itp.

Koszt wynosi ok. 300,-pln