Kadra

Opiekę merytoryczną w Młodzieżowej Akademii Artystycznej sprawuje artysta plastyk dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz, realizując swój program autorski.
Doświadczenie dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza

 • Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Leszka Rózgi i Juliusza Narzyńskiego;
 • Wykształcenie pedagogiczne zdobyte na ASP w Poznaniu;
 • Doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
 • Wystawy indywidualne w kraju i za granicą
 • Laureat konkursów: 1999 r. – wyróżnienie w konkursie “Warszawa wraca na płótna mistrzów”, 2003 r. – pierwsza nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie pt.: “Łódź – Ziemia Obiecana – Dziedzictwo Czterech Kultur”;
 • Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu “Quadro-Art 2014
 • Wykładowca akademicki
 • dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest również wieloletnim nauczycielem projektowania graficznego w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
 •  Jest wieloletnim nauczycielem malarstwa, rysunku i rzeźby w Młodzieżowej Akademii Artystycznej;
 • Uprawia malarstwo, grafikę i rzeźbę

Asystent: Aleksandra Murawska

 • Absolwentka warszawskiego Liceum Plastycznego im. W. Gersona
 • studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia z historii sztuki w Młodzieżowej Akademii Artystycznej poprowadzi mgr Maciej Marciniak
 • doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Archeologii;
 • Studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Archeologii;
 • absolwent XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Klasa ogólna o profilu plastycznym;
 • wieloletni współpracownik Działu Edukacyjnego Muzeum Narodowego w Warszawie – jako edukator od 2004 roku do chwili obecnej i jako pracownik od 2015 do chwili obecnej;
 • duże doświadczenie w prowadzeniu lekcji muzealnych, animowani zajęć i warsztatów dla grup dzieci i młodzieży a także dorosłych i seniorów.


Lekcje muzealne od lat współpracujący z Akademią Artystyczną prowadzi mgr Jan Przypkowski, historyk sztuki.
 • współpracujący z Muzeum Narodowym w Warszawie
 • obecnie kieruje działem zbiorów fotografii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • dyrektor Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.