Lekcje muzealne w Warszawie

Lekcje muzealne w Muzeum Narodowym (innym Muzeum lub miejscu) odbywają się raz w miesiącu w soboty PRZED zajęciami stacjonarnymi na Hożej.

Młodzieżowa Akademia Artystyczna:  Grupa IV: Zbiórka o godzinie 12.00. Zakończenie: ok. godziny 13.00 (1 godzina zegarowa) – 45 minut czasu na dojazd na Hożą we własnym zakresie.

Zajęcia prowadzi: historyk sztuki JAN PRZYPKOWSKI.


Każde spotkanie poświęcone jest innej epoce. Prócz omówienia historycznego tła, wyróżniamy cechy stylowe charakterystyczne dla architektury, malarstwa i rzeźby danego okresu.

Wszyscy uczestnicy spotkań muzealnych biorą aktywny udział w zajęciach.

Program obejmuje siedem spotkań – zarys historii sztuki od starożytności do klasycyzmu włącznie.

Dla kandydatów do szkół artystycznych lekcje muzealne są obowiązkowe!


Oto ramowy program lekcji muzealnych:

  • PAŹDZIERNIK – Starożytność – Muzeum Narodowe
  • LISTOPAD – Średniowiecze – Muzeum Narodowe
  • GRUDZIEŃ – Renesans – Muzeum Narodowe
  • STYCZEŃ/LUTY – Manieryzm, Barok – Muzeum Narodowe*
  • MARZEC – Barok – Kościoły Warszawskie
  • KWIECIEŃ – Klasycyzm – Muzeum Narodowe
  • MAJ – malarstwo polskie XIX w. – Muzeum Narodowe
Akademia Artystyczna oraz Dział Edukacyjny Muzeum Narodowego zastrzega sobie możliwość zmiany tematu poszczególnych lekcji muzealnych.

* W miesiącu, w którym przypadają  zimowe ferie, lekcja się nie odbywa.