harmonogramharmonogram zajęć
w roku szkolnym 2020/2021


Grupa A
Młodzieżowej Akademii Artystycznej
(VII klasa S.P.)

zajęcia stacjonarne w Kartonovni

SOBOTY godz. 12.00 – 15.30
12.00 – 14.30 zajęcia praktyczne
14.30 – 15.30 zajęcia teoretyczne


Grupa B
Młodzieżowej Akademii Artystycznej
(VIII klasa S.P.)

zajęcia stacjonarne w Kartonovni

SOBOTY godz. 14.30 – 18.00
14.30 – 15.30 zajęcia teoretyczne
15.30 – 18.00 zajęcia praktyczneinstruktorzy:
dr Konrad Wieniawa – Narkiewicz – zajęcia praktyczne;
mgr Maciej Marciniak – zajęcia z historii sztuki;
asystent: Aleksandra Murawska


Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość zmian w proporcjach czasowych zadań oraz godzin zajęć w poszczególnych grupach.galeria akademii artystycznej…


znajduje się w swojej stałej siedzibie, gdzie cyklicznie odbywają się Wernisaże wystaw prac uczniów,
ukazując publicznie ich dorobek artystyczny zdobyty na naszych stacjonarnych zajęciach lub podczas plenerów.