Pełna oferta MAA


Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym planują zdawać egzaminy wstępne do szkół artystycznych, powinni korzystać z pełnej, całorocznej oferty Młodzieżowej Akademii Artystycznej. 


TERMIN ZAJĘĆ:


Młodzieżowa Akademia Artystyczna

Grupa III/IV – klasa III gimnazjum oraz kl. VII i VIII S.P. (13 – 16 lat)

Z uwagi na kumulację roczników w tym roku szkolnym jest możliwość utworzenia dwóch grup.

(instruktor prowadzący zajęcia: dr Konrad Wieniawa-Narkiewicz)

W programie zajęć gwarantujemy różnorodność zadań i tematów:

  • zajęcia teoretyczne z historii sztuki ( 1 godzina lekcyjna)
  • doskonalenie i rozwój umiejętności plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego przygotowania do egzaminów wstępnych do średnich szkół artystycznych:
    zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki, projektowania, zajęcia twórcze usprawniające manualnie, mające na celu wszechstronny rozwój; małe formy rzeźbiarskie
  • lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego lub innego Muzeum – historia sztuki –
    – 12.15 – 13.15 – 1 godzina zegarowa raz w miesiącu PRZED zajęciami
  • Zapraszamy do Muzeum wraz z dziećmi Rodziców GRATIS!

Daty spotkań muzealnych będą podawane na bieżąco  w Aktualnościach.


Akademia zastrzega sobie możliwość zmian w proporcjach czasowych zadań oraz godzin zajęć poszczególnych grup.