PłatnościCeny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021


wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości

290,- pln

jest warunkiem ostatecznego wpisania nowego ucznia na listę uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej
opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji


Grupa AB

koszt jednego sobotniego spotkania 
13 – 15 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
135,- plndla kontynuujących naukę uczniów*
140,- plndla nowych uczniów**

* – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “tegorocznymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym

obowiązuje miesięczny system płatności
„z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącukoszty obowiązujące we wrześniu 2020


Grupa A i B
Młodzieżowej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
jednorazowe wpisowe
290,- pln
oraz
140,- pln x 4 spotkania
560,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
135,- pln x 4 spotkania
540,- pln

opłata jest przyjmowana na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


numer konta


Akademia Artystyczna
Bank Millenium

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187


obowiązkowe dane i kolejność opisu wpłaty bankowejnazwisko ucznia
*
imię ucznia
*
grupa, do której uczęszcza
(A lub B)
*
za jaki miesiąc opiewa opłata


nieprzekraczalny termin uiszczania należności
do 10. dnia każdego miesiąca


koszty obejmują

 • wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela
 • wszystkie materiały do realizacji programów instruktorów
 • wszystkie lekcje muzealne prowadzone na podstawie autorskiego programu prowadzącego
  (wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki)
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów
 • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

koszty dodatkowe

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne
  lub inne wydarzenia artystyczne
 • ekwipunek ucznia
 • lekcje plenerowe
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne


roczny harmonogram zajęć


wrzesień

4 spotkania


5 września
12 września
19 września
26 wrześniapaździernik

5 spotkań


3 października
10 października
17 października
24 października
31 październikalistopad

4 spotkania


7 listopada
14 listopada
21 listopada
28 listopadagrudzień

3 spotkania


5 grudnia
12 grudnia
19 grudniastyczeń

3 spotkania


2 stycznia
9 stycznia
16 stycznialuty

4 spotkania


6 lutego
13 lutego
20 lutego
27 lutegomarzec

4 spotkania


6 marca
13 marca
20 marca
27 marcakwiecień

3 spotkania


1 kwietnia (Wielki Czwartek) – lekcja muzealna w Krakowie
10 kwietnia
17 kwietnia
24 kwietniamaj

4 spotkania


8 maja
15 maja
22 maja
29 majaczerwiec

3 spotkania


5 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
26 czerwca – zakończenie rokurazem: 37 spotkań