Zajęcia artystyczne…

Warsztaty plastyczne w Młodzieżowej Akademii Artystycznej są adresowane do wszystkich chętnych, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania plastyczne w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby oraz hitorii sztuki i skorzystać z fachowości pedagogów prowadzących nasze zajęcia. Warsztaty przygotowują do pozytywnego zdania egzaminów wstępnych zarówno praktycznych jak i teoretycznych do szkół artystycznych; o jakości naszych zajęć świadczą bardzo wysokie statystyki zdawalności. Zapraszamy młodzież pragnącą kontynuować edukację artystyczną w Państwowych Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie na ul. Smoczej 6 lub innych szkołach o profilu plastycznym lub artystycznym, takich jak: L.O. “Serwantes”, L.O. “Sobieski”, Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Profesjonalne warsztaty dla młodzieży VII i VIII S.P.  (13-14 lat)

Treści nauczania

Rysunek:

 • forma: jej charakter;
 • walor: gradacja szarości od bieli do pełnej bieli;
 • Światłocień: światło naturalne, sztuczne, punktowe;
 • kreska i plama w ogólnym wyrazie pracy;
 • kompozycja: otwarta, zamknięta; dynamiczna, statyczna; równowaga, skala, przedstawienie hierarchii ważności;
 • przestrzeń: plastyczne różnice odległości, perspektywa powietrzna i geometryczna;
 • materia: rodzaje, sposób kształtowania różnic.

Malarstwo:

 • kolor: relatywizm barw, nasycenie barwy, walor w kolorze, światłocień, kontrast, harmonia;
 • przestrzeń w malarstwie: perspektywa malarska, głębia;
 • kompozycja: otwarta, zamknięta; dynamiczna, statyczna; konstrukcja, równowaga, skala, rytm;
 • ukazanie przestrzeni: różne sposoby przedstawienia perspektywy, głębi;
 • zadania rysunkowe oraz malarskie mające na celu naukę wnikliwej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości oraz w oparciu o wyobraźnię;
 • uświadomienie ucznia o związku dzieła sztuki z człowiekiem: jego wnętrzem, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.
Sposoby uzyskania celu kształcenia:
 • krótkie wprowadzenie nt. zadania
 • omówienie techniki
 • samodzielna praca twórcza ucznia przy częstej korekcie indywidualnej i zbiorowej*
* Korekta indywidualna – jako wskazanie błędu w tworzonej pracy przez ucznia, zakończona jest sugestią, a nie poleceniem, gdyż powstająca praca jest integralną częścią jego osobowości twórczej. Akceptując ową sugestię, autor może wzbogacić o nieznane mu doświadczenia twórcze, które uczeń akceptując włączy do własnej wypowiedzi plastycznej. Stąd czas poświęcony uczniowi przez prowadzącego ma tak duże znaczenie.
* Korekta zbiorowa – daje możliwość oceny własnej pracy w konfrontacji z innymi pracami kolegów. Łatwiej w ten sposób zauważyć własne niedoskonałości, jednocześnie ulec urokowi cudzego spojrzenia i oceny artystycznej pozostałych. Na tym przede wszystkim polega wyższość zajęć grupowych nad korepetycjami indywidualnymi.
 
Stosowane techniki:
 • rysunek: ołówek, węgiel, sepia, sangwina, biała pastel;
 • malarstwo: techniki wodne: tempera, akwarela, akryl;
  pastel (olejna, sucha i woskowa); ołówek kredkowy;
 • rzeźba: glina, modelina.

Historia sztuki

Zajęcia z historii sztuki są przede wszystkich przygotowaniem do egzaminu z tego przedmiotu.

Lekcje z historii sztuki odbywają się jako lekcje muzealne przede wszystkim na terenie Muzeum Narodowego oraz jako lekcje stacjonarne.

Program lekcji muzealnych realizowanych raz w miesiącu:

 • Zapoznanie się ze sztuką od czasów najdawniejszych po współczesność;
 • Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki;
 • Poznanie podstawowej terminologii i wybranych zagadnień;
 • Poznanie artystów  i ich dzieł na przykładzie zbiorów muzealnych znajdujących się w stałych galeriach Muzeum;
 • Wskazana obecność na znaczących wydarzeniach ekspozycyjnych we wszystkich muzeach

Obowiązkowy ekwipunek ucznia:

Lekcje stacjonarne w ciągu roku szkolnego:

 • sztywna teczka formatu 50/70 – do przechowywania/transportu prac;
 • ubiór dostosowany do swobodnej pracy plastycznej;
 • duża paczka nawilżających chusteczek;
 • ubiór dostosowany do warunków lokalowych (ponad 120-metrowa powierzchnia wymaga cieplejszego ubioru bez względu na porę roku).

Lekcje plenerowe:

 • sztywna i gładka teczka formatu A3 jako podkładka;
 • składane krzesełko np. typu “wędkarskie”;
 • duża paczka nawilżających chusteczek;
 • fotograficzny aparat cyfrowy (telefon komórkowy)
 • ubiór dostosowany do warunków pogodowych
 • ewentualnie środki owadobójcze.