program nauczania młodzieżycel kształcenia


doskonalenie umiejętności plastycznych;
*
wyposażanie uczniów w umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich i rysunkowych oraz rzeźbiarskich;
*
wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury
(rozwój wrażliwości i zmysłu obserwacji);
*
pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, zainteresowań i zamiłowania w tworzeniu i percepcji szeroko pojmowanej kultury plastycznej;
*
przekazywanie najistotniejszej wiedzy z dziedziny historii sztuki poprzez zajęcia stacjonarne i lekcje muzealne;
*
przekazywanie wiedzy w obrębie zjawisk związanych z kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu;
*
stwarzanie profesjonalnych warunków do dalszego kształcenia, w szczególności w szkołach artystycznych
*
nauka kultury osobistejTreść kształcenia


środki wyrazu plastycznego:
barwa, linia, forma, nasycenie, kontrast;
*
komponowanie na płaszczyźnie:
proporcja, operowanie kreską, plamą, walorem i światłocieniem w ogólnym wyrazie pracy;
*
ukazanie przestrzeni:
różne sposoby przedstawienia perspektywy oraz głębi;zadania


Rysunek


forma
jej charakter;
*
walor
gradacja szarości od bieli do pełnej bieli;
*
światłocień
światło naturalne, sztuczne, punktowe;
*
kompozycja
otwarta, zamknięta; dynamiczna, statyczna; równowaga, skala, przedstawienie hierarchii ważności;
*
przestrzeń w rysunku
plastyczne różnice odległości, perspektywa powietrzna i geometryczna;
*
materia
rodzaje, sposób kształtowania różnic


Malarstwo


kolor
relatywizm barw, nasycenie barwy, walor w kolorze, światłocień, kontrast, harmonia;
*
przestrzeń w malarstwie
różne sposoby przedstawienia perspektywy malarskiej oraz głębi;
*
kompozycja
otwarta, zamknięta; dynamiczna, statyczna; konstrukcja, równowaga, skala, rytm;
*
uświadomienie ucznia o związku dzieła sztuki z człowiekiem: jego wnętrzem, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.Sposoby uzyskania celu kształcenia


informacja na temat zadania;
*
omówienie techniki;
*
samodzielna praca twórcza ucznia, przy częstej korekcie indywidualnej* i zbiorowej**;

*korekta indywidualna – jako wskazanie błędu w tworzonej pracy przez ucznia, zakończona jest sugestią, a nie poleceniem, gdyż powstająca praca jest integralną częścią jego osobowości twórczej. Akceptując ową sugestię, autor może wzbogacić się o nieznane mu doświadczenia twórcze i włączyć do własnej wypowiedzi plastycznej.
**korekta zbiorowa – daje możliwość oceny własnej pracy w konfrontacji z innymi pracami kolegów. Łatwiej w ten sposób zauważyć własne niedoskonałości, jednocześnie ulec urokowi cudzego spojrzenia i oceny artystycznej pozostałych. Na tym przede wszystkim polega wyższość zajęć grupowych nad korepetycjami indywidualnymi.
*
relacja nauczyciel – rodzic
poprzez pisemny opis lekcji:
temat pracy, cel zadania, technika, materiały plastyczne wykorzystane do realizacji tematu itp. przesyłany bezpośrednio na adresy e-mail rodziców.Stosowane techniki


rysunek
ołówek, węgiel, sepia, sangwina, biała pastel, cienkopis i flamaster;
*
malarstwo
techniki wodne: tempera, akwarela, akryl; technika olejna (przede wszystkim na plenerach); pastel (olejna, sucha i woskowa); ołówek kredkowy;
*
kolaż
i techniki mieszane, wyklejanka;
*
rzeźba:
lina, modelina
*
i inne


tematy wiodące

martwa natura, detal, pejzaż, zadania z wyobraźni, reprodukcjaObowiązkowy ekwipunek ucznia

Lekcje stacjonarne w ciągu roku szkolnego:

sztywna i gładka teczka formatu A3 – do przechowywania i transportu prac;
paczka nawilżających chusteczek;
ubiór dostosowany do swobodnej pracy plastycznej
ubiór dostosowany do warunków lokalowych (ponad 120-metrowa powierzchnia wymaga cieplejszego ubioru bez względu na porę roku)Lekcje plenerowe:

sztywna i gładka teczka formatu A3;
składane krzesełko typu “wędkarskiego”;
duża paczka nawilżających chusteczek;
fotograficzny aparat cyfrowy (ew. aparat w telefonie komórkowym);
ubiór dostosowany do warunków pogodowych (w dni mocno nasłonecznione – obowiązkowe nakrycie głowy);
środki owadobójcze (na meszki, komary etc.)Od 1997 r.  Akademia Artystyczna działa pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia i Pedagogów Animatorów KLANZA