Statystyki zdawalności

Statystyki zdawalności do szkół o profilu artystycznym.

Wiedza uzyskana przez naszych uczniów z Młodzieżowej Akademii Artystycznej skutkuje niezwykle wysokim procentem zdawalności egzaminów wstępnych do szkół plastycznych i innych szkół o kierunkach artystycznych. Średnia zdawalność wynosi ok. 80 proc., ale niekiedy nawet 100 proc.!

Powyższe statystyki od lat cieszą nas i naszych podopiecznych, jednak przypominamy, że uczęszczanie na zajęcia MAA nie jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminów i dostaniem się do wynarzonej szkoły. Uczestnicy zajęć w MAA, przystępując do egzaminów biorą udział w uczciwej konkurencji z pozostałymi kandydatami, posiadając rzetelną wiedzę praktyczną jak i merytoryczną zdobytą na zajęciach.

Oto informacja na temat ilości (procentowej) uczniów MAA, którzy pozytywnie zdali egzaminy wstępne i dostali się do w/wym. szkół, korzystając z zajęć Młodzieżowej Akademii Artystycznej przygotowujących do egzaminu. Poniższa statystyka dotyczy procentowej zdawalności podopiecznych MAA do Państwowego Liceum Plastycznego w Warszawie lub do innych szkół o profilu artystycznym.

Rok szkolny 2003/2004

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 70%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 75%

Rok szkolny 2004/2005

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 75%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 75%

Rok szkolny 2005/2006

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 100%!
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 80%

Rok szkolny 2006/2007

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 80%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 95%

Rok szkolny 2007/2008

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 85%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 80%

Rok szkolny 2008/2009

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 80%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 95%

Rok szkolny 2009/2010

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 75%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 70%

Rok szkolny 2010/2011

 • uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej do szkoły z 6-letnim cyklem nauczania: 85%
 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do szkoły z 4-letnim cyklem nauczania: 100%!

Rok szkolny 2011/2012

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 90%!

Rok szkolny 2012/2013

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 100%!

Rok szkolny 2013/2014

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 90%

Rok szkolny 2014/2015

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 95%

Rok szkolny 2015/2016

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 75%

Rok szkolny 2016/2017

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 100%

Rok szkolny 2017/2018

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych do Liceum Plastycznego: 80%!

Rok szkolny 2018/2019 

 • uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz ośmioklasistów do Liceum Plastycznego: 70% (przy podwójnym roczniku!)