Zapisy

Zapisy

w roku szkolnym 2020/2021


Warunkiem rezerwacji miejsca w Akademii Artystycznej jest zgłoszenie nowego lub dotychczasowego ucznia drogą e-mail,
podając jego imię, nazwisko i wiek
na adres
kontakt@akademia-artystyczna.pl
lub za pomocą Formularza


    Warunkiem przyjęcia ucznia jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości

    REGULAMINU AKADEMII ARTYSTYCZNEJ

    przez rodzica /opiekuna prawnego ucznia


    Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym.
    W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia miejsca, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.