Kadra

W dotychczasowych naszych wyjazdach plenerowych zajęcia oparte były na autorskich programach mgr Agnieszki Bełcikowskiej-Bramowicz – opiekuna merytorycznego Plenerów Dziecięcej Akademii Artystycznej, pedagoga współpracującego z Akademią od wielu lat na stałe prowadzącą zajęcia z dziećmi oraz dr Konrada Wieniawy-Narkiewicza, artysty plastyka, malarza i grafika (opiekuna merytorycznego Plenerów Młodzieżowej Akademii Artystycznej).

DOTYCHCZASOWA KADRA PEDAGOGICZNA

Anna Grabowska, Łukasz Zbroszczyk – opiekunowie pedagogiczni odpowiedzialni za organizację czasu wolnego.


Doświadczenie mgr Agnieszki Bełcikowskiej-Bramowicz

 • 1998 r. – ukończone studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które były kontynuacją kierunku plastycznego w Studium Nauczycielskim;
 • W międzyczasie: ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, na Wydziale Pedagogicznym na kierunku “Zarządzanie Działalnością Edukacyjną”;
 • 2000 r. – ukończone studia magisterskie w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2001 r. – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, w Zakładzie Archeologii Wczesnego Średniowiecza;
 • 2008 r. – otwarty przewód doktorski na temat włókiennictwa w średniowiecznym Szczecinie;
 • Autorka kilku artykułów dotyczących kostiumologii średniowiecznej.mgr Agnieszka Bełcikowska-Bramowicz ma 18-letni staż pracy jako nauczyciel plastyki i historii sztuki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
 • Jest wykładowcą zajęć z zakresu ubioru i włóknoznawstwa;
 • Prowadzi liczne plenery plastyczne adresowane zarówno do dzieci i młodzieży (m.in. podczas plenerów organizowanych przez Dziecięcą Akademię Artystyczną), jak i do dorosłych;
 • W 2009 r. została nauczycielem dyplomowanym.

  Doświadczenie mgr sztuki Konrada Wieniawy-Narkiewicza

  • Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Leszka Rózgi i Juliusza Narzyńskiego;
  • Wykształcenie pedagogiczne zdobyte na ASP w Poznaniu;
  • Wystawy indywidualne, m.in. w Wiedniu, Pradze Czeskiej, Warszawie, Łodzi;
  • Laureat konkursów: 1999 r. – wyróżnienie w konkursie “Warszawa wraca na płótna mistrzów”, 2003 r. – pierwsza nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie pt.: “Łódź – Ziemia Obiecana – Dziedzictwo Czterech Kultur”;
 • Konrad Wieniawa-Narkiewicz to wieloletni nauczyciel reklamy wizualnej w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie przy ul. Smoczej 6

  • Jest wieloletnim nauczycielem malarstwa, rysunku i rzeźby w Młodzieżowej Akademii Artystycznej;
  • Uprawia malarstwo, grafikę i rzeźbę.
  • Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na IV Międzynarodowym Biennale Obrazu “Quadro-Art 2014”

  Doświadczenie mgr Anny Grabowskiej


  wykształcenie:

  • 2007 r. – Kurs wychowawcy kolonijnego;
  • 2003-08 – Studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku Psychopedagogika-Kreatywności;
  • 1998-2002 – Nauka w CXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie (matura 2002)
  • kwalifikacje i umiejętności:
   • trener szybkiego czytania, mnemotechnik oraz map myśli;
   • kinezjolog edukacyjny (kurs Denisona);
   • zdobywczyni II miejsca w Konkursie Negocjatorskim organizowanym przez SGH;
   • instruktorka salsy.

  mgr Anna Grabowska prowadzi zajęcia taneczne w Społecznym Gimnazjum “Startowa” w Warszawie.

  • Od 2004 r – uczestniczy w obozach i koloniach jako wychowawca;
  • Latem 2009 r. była wychowawczynią na IX Wakacyjnym Plenerze Malarskim „Bory Tucholskie 2009″ organizowanym przez Dziecięcą i Młodzieżową Akademię Artystyczną.

  Doświadczenie mgr Łukasza Zbroszczyka

  • Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
  • Pedagog szkolny zatrudniony w Gimnazjum;
  • Uczestnik stypendium na Bornholmie;
  • Uczestnik poprzednich Plenerów zatrudniony w charakterze wychowawcy, a od 2009 r. w charakterze kierownika placówki;
  • Kierownik Plenerów

  Barbara Wojciechowska

 • Twórca i właściciel Akademii Artystycznej; organizator Plenerów.