Karta zgłoszenia uczestnika pleneru

UWAGA!

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 marca 2010 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, nowa, obowiązująca KARTA ZGŁOSZENIA nie posiada opinii lekarskiej. Aktualna KARTA ZGŁOSZENIA dostępna w formie PDF i DOC.

Ściągnij formularz karty zgłoszenia:

Druk karty – dwustronnie!

Przed przyjęciem nowego uczestnika na Plener, organizatorzy Pleneru przeprowadzają obowiązkową, szczerą rozmowę z rodzicami o dziecku.