Jura – relacja z PleneruLetni plener malarski w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej


Dziecięca Akademia Artystyczna gościła w Rzędkowicach, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie znajdują się przepiękne ślady formowania się powierzchni Ziemi w postaci wielkich wapiennych jaskiń. Na szczytach niedostępnych skał zachowały się liczne grodziska i zamki, a legendy z nimi związane stały się tematami naszych prac malarskich i przedstawień teatralnych.To samo miejsce odwiedziła Młodzieżowa Akademia Artystyczna pod koniec sierpnia.Wernisaż Wystawy Poplenerowej