Kazimierz Dolny – relacja z PleneruZimowy plener malarski w Kazimierzu Dolnym n/WisłąKolegium Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mieszczącym się w Kazimierzu Dolnym


Projekt fotograficzny

„Zaprzeczenie estetyki, historia brzydoty…”“Faktura”


Prezentacja atrakcji i walorów Kazimierza Dolnego

w formie programu biura turystycznego


Wernisaż Wystawy Poplenerowej