Kazimierz Dolny – relacja z Pleneru



Zimowy plener malarski w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą



Kolegium Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mieszczącym się w Kazimierzu Dolnym


Projekt fotograficzny

„Zaprzeczenie estetyki, historia brzydoty…”



“Faktura”


Prezentacja atrakcji i walorów Kazimierza Dolnego

w formie programu biura turystycznego


Wernisaż Wystawy Poplenerowej