Istniejemy od 1996 roku!

Zapraszamy w jubileuszowym roku szkolnym
2020/2021

Z uwagi na sytuację pandemiczną, obecnie obowiązujące godziny zajęć znajdują się w dziale komunikaty


specjalność

kurs przygotowawczy

do warszawskich średnich szkół plastycznych

takich jak:

 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona,
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
 • XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
  (klasa plastyczna),
 • LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
  (klasa plastyczna)
 • Liceum Sztuk Plastycznych COSINUS

Od 25 lat jesteśmy czołową na rynku warszawskim placówką w zakresie pozaszkolnej edukacji artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

“Celem Akademii Artystycznej jest zapoznanie dziecka i młodego człowieka z różnymi dziedzinami, technikami i środkami plastycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych. Akademia realizuje wychowanie dziecka poprzez sztukę, która wzbogaca równocześnie uzupełniając proces edukacyjny o walory zazwyczaj nie dostrzegane przez tradycyjną pedagogikę nastawioną na funkcjonowanie intelektu.”

Cytat: Statut Akademii Artystycznej


Oferta Akademii Artystycznej

Dziecięca Akademia Artystyczna

grupa I  – 0 – 3 klasa S.P.
grupa II – 4 – 6 klasa S.P.

Młodzieżowa Akademia Artystyczna

grupa A – 7 klasa S.P.
grupa B – 8 klasa S.P.


Malarnia Paryska

kurs przygotowawczy na ASP

Warszawa, Saska Kępa, ul. Paryska 3 lok. 5

(zajęcia dla uczniów szkół średnich oraz dla dorosłych)


Program nauczania

 • zajęcia praktyczne
 • zajęcia teoretyczne
 • lekcje plenerowe
 • plenery jednodniowe
 • wernisaże prac uczniów oraz inne prezentacje
 • spotkania autorskie ze znaczącymi artystami
 • uczestnictwo w znaczących konkursach plastycznych

Galeria akademii artystycznej…

znajduje się w swojej stałej siedzibie, gdzie cyklicznie odbywają się Wernisaże wystaw prac Uczniów,
ukazując publicznie ich bogaty dorobek artystyczny zdobyty na naszych stacjonarnych zajęciach
lub podczas Plenerów.