Istniejemy od 1996 roku.
Zapraszamy w jubileuszowym roku szkolnym 2020/2021Obecnie obowiązujące godziny zajęć znajdują się:
https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty/specjalność

kurs przygotowawczy

do warszawskich średnich szkół plastycznych

takich jak:
* Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona,
* Akademickie Liceum Ogólnokształcące
przy Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,
* XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
(klasa plastyczna),
* LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
(klasa plastyczna)Od 25 lat jesteśmy czołową na rynku warszawskim
placówką w zakresie pozaszkolnej edukacji artystycznej

skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych.Oferta

Akademii Artystycznej
sezon 2020/2021


Dziecięca Akademia Artystyczna

grupa I  – 0 – 3 klasa S.P.
grupa II – 4 – 6 klasa S.P.

Młodzieżowa Akademia Artystyczna

grupa A – 7 klasa S.P.
grupa B – 8 klasa S.P.Kurs przygotowawczy na ASP

.

Malarnia Paryska

Warszawa Saska Kępa, ul. Paryska 3 lok. 5

(zajęcia dla uczniów szkół średnich oraz dla dorosłych)
program


zajęcia praktyczne
*
zajęcia teoretyczne
*
lekcje plenerowe
*
plenery jednodniowe
*
wernisaże prac uczniów oraz inne prezentacje
*
spotkania autorskie ze znaczącymi artystami
*
uczestnictwo w znaczących konkursach plastycznychhistoria


Nasza placówka jako Dziecięca Akademia Artystyczna rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej program był adresowany do młodszych dzieci. Z biegiem lat, w 2000 roku nazwa została zmodyfikowana na Akademię Artystyczną. Obecnie “historyczną” nazwę Dziecięcej Akademii Artystycznej przyjęły grupy adresowane do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, natomiast nazwę Młodzieżowa Akademia Artystyczna przyjęły grupy adresowane do młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej. Młodzież licealną oraz dorosłych zapraszamy do Malarni Paryskiej.
Od chwili powstania Akademii do roku 2014 siedzibą placówki było Państwowej Liceum Plastyczne im. W. Gersona w Warszawie; od roku szkolnego 2014/15 do chwili obecnej jest Kartonovnia.