Kadra

Opiekę merytoryczną w Dziecięcej Akademii Artystycznej – grupy szkolne: mgr sztuki Anna Kossakowska realizując swoje programy autorskie. Asystent pedagogiczny: mgr Ewa Małolepsza. Lekcje muzealne prowadzi mgr Bożena PysiewiczDoświadczenie mgr sztuki Anny Kossakowskiej:

 • Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz;
 • Wystawy malarstwa indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m. in. w Danii, na Węgrzech i na Bałkanach;
 • Kurator wystaw artystów polskich i zagranicznych, przy współpracy m. in. ze ZPAP, Młodymi Sztuką i ARTE;
 • Tworzy i prowadzi autorskie projekty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz warsztaty rodzinne;
 • Współpracuje z Organizacjami Pozarządowymi i Stowarzyszeniami m. in. z ECHO, Metamorfozami, Warsztatem Warszawskim, Przystankiem Książka;
 • Instruktorka warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu DIALOG oraz w Akademii Pokoleń;
 • Zajmuje się malarstwem i projektowaniem wnętrz;
 • Uczestniczy w licznych plenerach.
 • więcej na osobistej stronie
 • i profilu na facebook
zdjęcie Anny Kossakowskiej

mgr sztuki ANNA KOSSAKOWSKA


Doświadczenie mgr Ewy Małolepszej – sprawującej opiekę pedagogiczną:

 • ukończone Studium Nauczycielskie w Radomiu;
 • tytuł magistra na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • realizacja licznych projektów animacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;
 • przygotowywała autorskie scenariusze na spotkania, warsztaty, projekty takie jak np. Zima w mieście czy festyny np na Dzień Dziecka;
 • przygotowywała dzieci do udziału w różnych konkursach plastycznych;
 • stała współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury Ochota, Warszawską Galerią Ekslibris;
 • Realizując programy dla dzieci w Przystanku Książka, współpracowała z wieloma szkołami podstawowymi i przedszkolami w Warszawie;
 • swoje doświadczenie popiera szkoleniami organizowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • z zamiłowania animatorka, Jej pasje to: sztuka, książka, film, zdrowy i aktywny tryb życia; prywatnie – mama trzech Skarbów…

mgr EWA MAŁOLEPSZA


Doświadczenie mgr Bożeny Pysiewicz – prowadząca lekcje muzealne:

 • magister historii sztuki, edukator;
 • ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim;
 • adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • zastępca Kierownika Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie;
 • jest autorką i koordynatorką wielu programów edukacyjnych  do galerii stałych i wystaw czasowych odbywających się w Muzeum, w skład których wchodzą wykłady, spotkania, warsztaty dla dzieci, młodzieży,dorosłych, seniorów oraz nauczycieli;
 • zajmuje się rekrutację i szkoleniem nowych współpracowników;
 • autorka licznych publikacji edukacyjnych towarzyszących galeriom stałym i wystawom czasowym w Muzeum Narodowym w Warszawie;
 • podejmuje liczne działania popularyzujące historię sztuki: wykłady, prelekcje i spotkania, współpracując z Uniwersytetami III wieku, Domami Kultury, Festiwalem Nauki, Wydziałem Pedagogicznym UW, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Uniwersytetem Dzieci,  organizacjami pozarządowymi itp.;
 • Zainicjowała i rozwinęła wolontariat w Dziale Edukacji MNW.

mgr BOŻENA PYSIEWICZ