Polityka prywatności

Poniższe informacje są podsumowaniem wykorzystywanych technologii. Akademia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu kształcenia oraz realizacji wymogów prawa. Przekazuje również wymagane dane osobowe do urzędów, na podstawie ustaw oświatowych i innych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Akademia Artystyczna Barbara Wojciechowska
z siedzibą w Warszawie 02-544, przy ul. Madalińskiego 57 lok 14

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu +48 603 336 628 lub mailowo kontakt@akademia-artystyczna.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przygotowania oferty drogą elektroniczna lub telefoniczną, przygotowania umowy oraz innych działań podejmowanych na Pani / Pana żądanie.

W przypadku przygotowania umowy o świadczenie usług edukacyjnych wymagane będzie również podanie danych dodatkowych, poprzez kontakt podjęty telefonicznie ze strony Akademii. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Akademia oraz inne podmioty które realizują zadania na jej rzecz.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nauki w Akademii i 10 lat po jego zakończeniu.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach przewidzianym prawem) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych, w tym podanie danych dodatkowych służących przygotowaniu umowy, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie albo brak zgody uniemożliwi podjęcie przez nas działania.
Pana/Pani dane mogą również być poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (czyli profilowaniu) w celu dopasowania i personalizacji oferty, propozycji wyboru kierunku kształcenia, specjalności czy trybu nauki.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W przypadku korzystania z naszej strony takimi danymi są np. adres IP.
W przypadku korzystania z Formularza Zapisu: imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko dziecka, adres email dziecka, wiek, klasa.
Dane osobowe są przesyłane do Akademii i zapisywane w bazie strony w formie kopii bezpieczeństwa.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest na podstawie zapisów RODO lub innych aktów prawnych. Strona akademia-artystyczna.pl i usługi Akademii opierają się na poniższych przesłankach:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną.

Zapisując się do Akademii i zawierając z nami umowę o świadczenie usług edukacyjnych podpisuje się umowę. Dane osobowe są tutaj konieczne. Dlatego prawo dopuszcza gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez dodatkowej zgody.

2 .Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane przetwarzamy także wtedy, gdy wymaga tego od nas przepis prawa. W przypadku szkół jest to szereg ustaw i rozporządzeń oświatowych i innych. Nakazują one przetwarzanie danych i przekazywanie ich do innych podmiotów (np. urzędów).

3. Twoja dobrowolna zgoda.

Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy dostarczane są usługi marketingowe, także przez podmioty świadczące usługi na naszą rzecz lub gdy, to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich.

Taka zgoda obejmuje również działania które podejmujemy z własnej inicjatywy, informując Cię o zbliżających się zajęciach, zmianach w planie czy miejscu ich prowadzenia, egzaminach zewnętrznych czy możliwościach dalszego kształcenia. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Wówczas jednak nie będziemy mogli podjąć tych działań i nie otrzymasz informacji dodatkowych, o których mowa powyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający, działający na podstawie umowy z nami jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu tam określonym, zgodnie z opisem powyżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego interesu.

Przekazanie danych

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Akademię lub podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi, na które wyrażona została zgoda. Przekazywanie danych zwykle będzie następować w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. Dane są także przekazywane organom publicznym (instytucjom uprawnionym do wglądu do danych osobowych) zgodnie z obowiązującym prawem.

Analiza ruchu na stronie

Korzystamy z google analytics w celu analizy odwiedzin na stronie, popularności podstron, źródeł odwiedzin. Można łatwo zrezygnować z tego w ustawieniach cookies u dołu strony.

Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki jak również w ustawieniach cookies u dołu naszej strony głównej.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Stosujemy tylko cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Strona Akademii zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.