Warsztaty w ferie


O F E R T A

ADRESOWANA DO MŁODZIEŻY Z GRUP A i B

Proponujemy w drugim tygodniu ferii zimowych

czyli w dniach
7 – 11 lutego 2022

ROZSZERZONE WARSZTATY
Z MODELEM

które odbywały by się codziennie w godzinach od 15.00 do 18.00

W programie praca przy sztalugach w różnych technikach.

Przypominamy, że umiejętność przedstawienia człowieka jest wiedzą podstawową, konieczną przy przystępowaniu do egzaminu do szkół artystycznych.

Prowadzenie:

mgr Paweł Dobrowolski

Cena za tydzień:

650,-pln

Z uwagi na krótki termin wykonania Projektu, nie przewidujemy rat.

Osoby zainteresowane Ofertą, bardzo proszę o PILNĄ deklarację
i o zgłoszenie na adres:

kontakt@akademia-artystyczna.pl

podając imię, nazwisko i wiek uczestnika.

Zgłoszenia przyjmujemy

do dnia 23 stycznia 2022 r.

Warunkiem realizacji Warsztatów jest zgłoszenie minimum 5, maximum 8 osób.

Barbara Wojciechowska
właściciel Akademii Artystycznej

Warszawa, dnia 15 stycznia 2022