Dziecięca Akademia Artystyczna

Edukacja plastyczna dla dzieci w wieku 6 – 12 lat


Spis treści

Harmonogram zajęć

Ceny obowiązujące w danym roku szkolnym

Ceny obowiązujące w danym miesiącu

Warunki płatności

Numer konta, na który należy dokonywać opłat oraz obowiązujący sposób opisania przelewu

Oferta w ramach opłat za zajęcia

Oferta za dodatkową opłatę

Przykładowe prace

Obowiązkowe lekcje muzealne

Regulamin Dziecięcej Akademii Artystycznej

Program nauczania dzieci

Opinie uczniów i rodziców


Harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2020/2021


Grupa I
(0 – III klasa S.P.)
6 – 9 lat

instruktor: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 11.00 – 12.30

Grupa II
(IV – VI klasa S.P.) 
10 – 12 lat

instruktor: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 11.00 – 13.30

powrót do spisu


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia na listę uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.

Grupa I

koszt jednego sobotniego spotkania 
75,- pln – dla nowych uczniów*
70,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**

Grupa II

koszt jednego sobotniego spotkania
95,- pln – dla nowych uczniów*
90,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów**


* – uczniami “nowymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym
** – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym


Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.


Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu

powrót do spisu


Opłaty obowiązujące w czerwcu 2021
w poszczególnych grupach

12, 19 czerwca


Grupa I
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
75,- pln x 2 spotkania
150,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
70,- pln x 2 spotkania
140,- pln

Grupa II
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
95,- pln x  2 spotkania
190,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
90,- pln x 2 spotkania
180,- pln


opłaty przyjmowane są na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury

powrót do spisu


Numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millenium)

74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu przelewu bankowego:

 • nazwisko ucznia
 • imię ucznia
 • grupa, do której uczęszcza (I lub II)
 • oraz za jaki miesiąc opiewa opłata

Nieprzekraczalny termin uiszczania należności do 10 dnia każdego miesiąca.

powrót do spisu


W ramach opłat uczeń Dziecięcej Akademii Artystycznej otrzymuje

 • profesjonalną edukację plastyczną na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
 • komplet materiałów do realizacji programów instruktorów;
 • wszystkie lekcje muzealne (wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
 • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

powrót do spisu


Oferta dodatkowo płatna

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
 • ekwipunek ucznia;
 • lekcje plenerowe;
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne

powrót do spisu


Galeria przykładowych prac uczniów

powrót do spisu

Lekcje muzealne

Uzupełniającym elementem edukacji w Dziecięcej Akademii Artystycznej, oprócz zajęć stacjonarnych są lekcje muzealne skierowane do naszych uczniów w wieku 6 – 12.

Raz w miesiącu – PO zajęciach w Kartonovni – spotykamy się w Muzeum Narodowym na godzinny spacer po Galeriach. Dzieci mają możliwość zobaczyć z bliska jednocześnie podziwiając wspaniałe dzieła sztuki i zabytki. Lekcje te przybliżają zagadnienia z historii sztuki i architektury. Zajęcia wyzwalają kreatywność, pogłębiają świadomość i ekspresję kulturalną uczestników. Rozwijają twórcze, samodzielne myślenie, pobudzają wyobraźnię i kształtują kreatywne postawy.

prowadzenie
historyk sztuki Bożena Pysiewicz


Lekcje te są obowiązkowe w cenie stałych opłat miesięcznych. Zapraszamy serdecznie do udziału w nich Rodziców oraz rodzeństwo. Ich udział w zajęciach – gratis.


Termin spotkań z odpowiednim wyprzedzeniem jest umieszczany na stronie Akademii w zakładce KOMUNIKATY


fotorelacja

powrót do spisu