Dziecięca

Zajęcia plastyczne z nauką malarstwa, rysunku i rzeźby

czyli o Dziecięcej Akademii Artystycznej

Dziecięca Akademia Artystyczna rozpoczęła swoją działalność w 1996 r. na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych, wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

“Celem Dziecięcej Akademii Artystycznej jest zapoznanie dziecka z różnymi technikami i środkami plastycznymi oraz stworzenie mu odpowiednich warunków zapewniających pobudzenie i rozwój jego twórczej aktywności, a w końcowym efekcie wpływających na pełny rozwój jego osobowości i możliwości intelektualnych”.

Cytat: Statut Dziecięcej Akademii Artystycznej

Zajęcia oferowane przez Akademię rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, nieskrępowaną ekspresję plastyczną, kulturę estetyki. Docelowo uczniowie zyskują zdolność kreatywnego myślenia tak niezbędną w życiu. Poza tym uczą cierpliwości, pomagają uwierzyć we własne siły i zwiększają poczucie własnej wartości.

W programie Dziecięcej Akademii Artystycznej oferujemy: zajęcia praktyczne, zajęcia teoretyczne, lekcje plenerowe, plenery jednodniowe, wernisaże wystaw prac uczniów oraz inne prezentacje, spotkania autorskie ze znaczącymi artystami, uczestnictwo w znaczących konkursach plastycznych.


Nasza GALERIA

Akademia Artystyczna posiada stałą Galerię w centrum Warszawy, gdzie cyklicznie odbywają się Wernisaże wystaw prac uczniów, ukazując publicznie ich bogaty dorobek artystyczny zdobyty na naszych zajęciach lub plenerach.


Od 1997 r. Dziecięca Akademia Artystyczna działa pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia i Pedagogów Animatorów KLANZA (Oddział w Warszawie)