Dziecięca Akademia Artystyczna

Edukacja plastyczna dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

Harmonogram zajęć

w roku szkolnym 2020/2021

Grupa I
(0 – III klasa S.P.)
6 – 9 lat

instruktor: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 11.00 – 12.30

Grupa II
(IV – VI klasa S.P.) 
10 – 12 lat

instruktor: mgr sztuki Anna Kossakowska,
asystent: Aleksandra Murawska

SOBOTA godz. 11.00 – 13.30


Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Wpłata jednorazowego wpisowego w wysokości 290,- pln jest warunkiem wpisania nowego ucznia na listę uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.

Grupa I

koszt jednego sobotniego spotkania 
70,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów*
75,- pln – dla nowych uczniów**

Grupa II

koszt jednego sobotniego spotkania
90,- pln – dla kontynuujących naukę uczniów*
95,- pln – dla nowych uczniów**

* – uczniami “kontynuującymi naukę” nazywamy uczniów, którzy korzystają z naszej oferty edukacyjnej w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “tegorocznymi” nazywamy uczniów, którzy dołączyli do naszej wspólnoty “akademickiej” w tym roku szkolnym

Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu.

Na początku każdego nowego miesiąca podawane będą obowiązujące koszty w danym miesiącu

Opłaty obowiązujące w styczniu 2021
w poszczególnych grupach

Grupa I
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
75,- pln x 2 spotkania
150,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
70,- pln x 2 spotkania
140,- pln

Grupa II
Dziecięcej Akademii Artystycznej

nowi uczniowie:
95,- pln x  2 spotkania
190,- pln

kontynuujący naukę uczniowie:
90,- pln x 2 spotkania
180,- pln

opłata przyjmowana na konto bankowe Akademii Artystycznej lub gotówką na podstawie KP lub faktury


numer konta

Akademia Artystyczna
(Bank Millennium)
74 1160 2202 0000 0002 7136 6187

obowiązkowe dane i kolejność opisu wpłaty bankowej

 • nazwisko ucznia
 • imię ucznia
 • grupa, do której uczęszcza (I lub II)
 • oraz za jaki miesiąc opiewa opłata

Nieprzekraczalny termin uiszczania należności do 10 dnia każdego miesiąca.

Uczeń Dziecięcej Akademii Artystycznej otrzymuje

 • profesjonalną edukację plastyczną na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
 • komplet materiałów do realizacji programów instruktorów;
 • wszystkie lekcje muzealne (wstęp ucznia i osoby towarzyszącej oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
 • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami

Dodatkowe korzyści płatne osobno

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
 • ekwipunek ucznia;
 • lekcje plenerowe;
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne
 • oraz wszelkie Warsztaty Artystyczne